Kommunikasjonsavdelingen i Miljødirektoratet er ansvarlige for Miljodirektoratet.no. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Miljødirektoratet skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Denne erklæringen gjelder ikke subdomener.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi har ukentlige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder har alt-tagg.

Status for Miljodirektoratet.no

 • 90,8 av 100 poeng. (22.04.20)

Skåren er basert på verktøyet Siteimproves Digital Certainty Index (DCI), som indekserer og analyserer alle våre nettsider.

Dette jobber vi med

 • Øke skåren i Siteimproves Digital Certainty Index (DCI).
 • Rette opp alle tilbakemeldinger om universell utforming. Målet er null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Ingen feil for A og AA, og prøve å rette alle AAA-feil.
 • Legge til rette for synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold, slik at vi følger kravene fra 23. september 2020, slik EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) krever.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

 • Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
 • Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: nettredaksjon@miljodir.no