- Vernet natur

Naturarven: Tilskudd til verdiskaping

Tilskudd til at verneområder og andre naturområder har verdiskaping med langsiktig positiv effekt for natur, lokalsamfunn og næringsutvikling.

Tilskudd til verdiskaping basert på naturarven

Målgruppe for ordningen er nasjonalparkkommuner og andre kommuner, regionråd, frivillige organisasjoner, virksomheter, naturinformasjonssenter, tilsynsutvalg, grunneiere og forvaltningsmyndigheter for verneområder.

Vernet natur
15.01.2024