Innlogging via Altinn

Fremgangsmåten for innloggingen er beskrevet i Kom i gang-veilederen. På de to første sidene beskriver veilederen:

  • den vanlige metoden for innlogging i åtte steg
  • en kjapp metode for innlogging ved å bruke denne dyplenken
  • løsningen på fire vanlige feil man kan gjøre i løpet av stegene
  • På steg 7 må du velge rett organisasjonsnummer. Du kan søke opp organisasjonsnumrene dine på www.brreg.no. Men en del organisasjoner har mange numre, og derfor har vi lagt ut en liste over numrene som du kan bruke for din organisasjon. Husk at du må oppgi nummeret for anlegget (enheten) og ikke det overordnede nummeret for hele virksomheten.  

Det er kun aktører som sender meldepliktig avfall over grensene som må rapportere. Det er ingen rapporteringsplikt for forsendelser av grønnlistet avfall. Skjemaet er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars.

Veileder

De to siste sidene i Kom i gang-veilederen beskriver kort funksjonaliteten i skjemaene. Skjemaene er utviklet ut fra anerkjente web-standarder. Alle kjente nettlesere kan brukes, men Firefox og Google Chrome gir per i dag best brukeropplevelse.

Hjelp til innlogging på Altinn

Tildeling av roller og annen bruk av Altinn får du ved henvendelse til Altinn brukerservice, telefon 75 00 60 00 eller e-post: support@altinn.no