Ved beregning av stedspesifikke akseptkriterier skal valgte eksponeringsveier og eksponeringstider, og valgte verdier for jordspesifikke data, dokumenteres.

Der grunnvann er drikkevann skal grunnvannet tilsvare kravene i drikkevannsforskriften.

Risikovurdering av human helse skal gjøres ved å bruke metoden beskrevet i SFTs veiledning 99:01 om Risikovurdering av forurenset grunn

Tips: Lagre excelmakroen direkte på pc-en.