Webinar | 15.12.2020 – 15.12.2020

Klimatilpasning: Kunnskapsbank for risiko og sårbarhet

Kunnskapsbanken til Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap er et nyttig verktøy for kommuners arbeid med klimatilpasning.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

I kunnskapsbanken kan kommunene finne data, grafikk og kartlag som blant annet viser utbetalt erstatning til natur- og vannskader, brann- og redningsvesenets håndtering av naturhendelser og kartlagt flom- og skredfare. På den måten kan data fra tidligere hendelser og kunnskap om potensiell fare ses i sammenheng og brukes som grunnlag for risiko- og sårbarhetsanalyser, eller i prioritering av forebyggende tiltak.

Kunnskapsbanken inneholder data både fra fagsystemene til Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) og fra andre offentlige og private virksomheter. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen, Norsk Klimaservicesenter, Finans Norge og Landbruksdirektoratet er blant de som leverer data til Kunnskapsbanken.

Innleder: Seniorrådgiver Julie Estdahl Stuestøl, Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.