Konferanse | 18.11.2020 – 19.11.2020

Klimasamling for kommunene i Troms og Finnmark

Alle kommunene i Troms og Finnmark er invitert til klimasamling 18. og 19. november 2020.

Sted: Hotell Clarion the Edge
Tid:
Pris:
Arrangør: Miljødirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Troms og Finnmark og Digitaliseringsdirektoratet, i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning.

Alle kommunene i Troms og Finnmark er invitert til klimasamling 18. og 19. november 2020 på Clarion Hotel The Edge i Tromsø. Formålet er å gi ansatte fra ulike fagområder økt, praktisk kompetanse og knytte kontakt med kollegaer i andre kommuner.

Vi oppfordrer kommunene til å være representert med leder(e) (f. eks. ordfører, rådmann, kommunalsjefer, teknisk sjef, næringssjef e.l.) sammen med saksbehandlere på dag 1.

Dag 1 av samlingen vil handle om hvordan kommunene kan kutte utslipp av klimagasser.

dag 2 kan deltakerne velge mellom et heldags «Vær smart!» kurs om klimatilpasning, eller en dag om klimakrav i offentlige innkjøp.

«Vær smart!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter. Et hovedmål med kurset er bedre tverrfaglig samhandling. Vi oppfordrer derfor kommunene til å delta med representanter fra flere fagområder.

Samlingen arrangeres av Miljødirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Troms og Finnmark og Digitaliseringsdirektoratet, i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning. Flere kommuner i regionen er også med på å utforme programmet.

Gratis opphold og deltakelse

Arrangørene dekker oppholdet for begge dagene, mens kommunene må dekke reise selv. Vi ønsker at kommunene stiller med representanter fra flere avdelinger, helst både fagansvarlige og ledere.

Overnatting og antall deltakere

Det er overnattingene som utgjør den største utgiften. Vi legger opp til å dekke opphold med overnatting for tre til fire personer fra hver kommune. Dagpakker er rimeligere, og vi kan dekke dagpakker for ytterligere to-tre deltakere. Dersom budsjettet tillater, vil vi også dekke overnatting fra 17. til 18. november for deltakere som trenger dette pga. lang reisevei. Har dere spørsmål, ta kontakt med Knut Hesla.

Kontaktperson i kommunen

Vi ber dere informere aktuelle fagansvarlige og ledere om samlingen, og holde av dagene. Hvis dere ikke allerede har gjort det, ber vi dere også sende oss navn og kontaktinformasjon til en som kan være kommunens kontaktperson så snart som mulig. Dette sendes til Miljødirektoratet v/ Knut Hesla.

Tre/bygg-samling i Alta

Vi gjør også oppmerksom på at Alta kommune arrangerer en samling om klimavennlig bygging/bygg i tre i Alta 17. november. Det betyr at vi ikke vil ta opp klimavennlige bygg på samlingen i Tromsø. Det blir altså en viktig klimauke for kommunene lengst nord denne høsten!

Påmelding innen 11. september

Trykk på knappen under for påmelding. Du vil motta kopi av svarene dine på e-post. Påmeldingsfrist er 11. september 2020.

Korona – hva skjer?

Det er per 15. juni tillatt å samle 200 personer. Vi har god dialog med hotellet om kapasitet og smitteverntiltak, og forventer å kunne gjennomføre samlingen fysisk. Vi ber dere planlegge for at det blir en fysisk samling, men vente med å kjøpe ev. flybilletter o.l.

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet v/ Knut S. Hesla (knut.hesla@miljodir.no).

Program

(Under arbeid - oppdateres løpende, og endringer vil forkomme)

Dag 1 – onsdag 18. november

Tema for dagen: Kutte utslipp av klimagasser – hva kan kommunene gjøre?

08.30: Åpning av samlingen v/ fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

08.40: Praktisk info, program og mål for samlingen v/ ordstyrer

08.45: Berlevåg hydrogenfabrikk - hva betyr denne satsningen for kommunene og klimagassutslipp i Troms og Finnmark? Ved Kjell richardsen, næringsutvikler i Berlevåg kommune.

09.00: Fra Paris(avtalen) til Troms og Finnmark. Utslippene skal til null om noen tiår - hva må kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene? Ved Herdis Laupsa, Miljødirektoratet.

09.20: Status for klimaarbeid/samarbeid i regionen, ved Troms og Finnmark fylkeskommune

09.40: Slik lager du en effektiv klimaplan. Krav, forventninger, erfaringer og tips. Innlegg/diskusjon. Ved bl.a. Marit Hepsø i Miljødirektoratet.

10.05: Pause/kaffe - møt kolleger fra andre kommuner!

10.20: Grønne offentlige anskaffelser og klimakrav i innkjøp som strategisk verktøy. Innlegg og "oppspill" til arbeidet om anskaffelser på dag 2. Ved seksjonsleder Marit Holter-Sørensen, Digitaliseringsdirektoratet.

10.40: Eksempler på lokalt klimaarbeid – kommuner deler erfaringer, del 1

 • Flakstad kommune: Elektrifisering fiskeflåte, fortettingsstrategi utbygging og infrastruktur mm. v/ Kurt Atle Hansen, nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune
 • Målselv kommune, klimaplan og klimabudsjett v/ Frode Herje Løwø, skogbruksleder i Målselv kommune
 • Alta kommune v/ Marie Rushfeldt, klimarådgiver i Alta
 • Lyngen kommune – 5 minuttersbygda v/ Daniel Haugtun, arealplanlegger i Lyngen kommune

11.30: Lunsj

12.30: Lokalt klimaarbeid, del 2: Hva har vi lært, som er nyttig for andre kommuner? Ordstyrer leder en samtale med innlederne i del 1 og tar spørsmål fra salen.

13.00: Klimaledelse og kommunenes muligheter for å kutte utslipp av klimagasser, ved Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS.

13.30: Pause/kaffe - møt kolleger fra andre kommuner!

14.00: Arbeidssesjon – innledninger og diskusjoner rundt bordene.

Her legger vi opp til å kombinere korte innledninger med diskusjoner rundt bordene og i plenum. Tema:

 • Klimaledelse, forankring og engasjement. Astrid Arnslett, Cicero senter for klimaforskning, innleder diskusjonen og ledere sesjonen.
 • Klimahensyn i bolig-, areal- og transportplanlegging
 • Blågrønn næringsutvikling, inkl. landbruk og fiskeri. Ledes av Line Bjørklund, Troms og Finnmark fylkeskommune og prosjektleder for Klimapartnere.

16.00: Pause/kaffe - møt kolleger fra andre kommuner!

16.25: Orientering om klimatilpasningskurset Vær smart på dag 2 av samlingen. Ved Lill-Hege Nergård, Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

16.30: Klimasats – muligheter for støtte til lokalt klimaarbeid i 2021 v/ Miljødirektoratet

16.50-17.30: Paneldiskusjon: Veien videre for kommunene i Troms og Finnmark. I panelet:

 • Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis
 • Marie Rushfeldt, klimarådgiver Alta.
 • Ivar Prestbakmo, fylkesordfører Troms og Finnmark
 • Merete Hessen, kommunedirektør, Kvæfjord kommune
 • Kjell Richardsen, næringsutvikler, Berlevåg kommune
 • Wenche Pedersen, ordfører, Vadsø kommune

19.00: Middag.

 

Dag 2 – torsdag 19. november

Dagen har to parallelle løp, så du må velge ett av dem i påmeldingsskjemaet:

 1. Klimatilpasning: Vær Smart-kurs
 2. Kutte utslipp av klimagasser: Klimakrav i anskaffelser

 

Del A: Vær smart-kurs (klimatilpasning)

Kl. 09.00-15.30

«Vær smart!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter. Et hovedmål med kurset er bedre tverrfaglig samhandling. Vi oppfordrer derfor kommunene til å delta med representanter fra flere fagområder. Mer informasjon om dette kurset vil både bli lagt ut her og sendt direkte til kommunene før fellesferien.

Del B: Hvordan bruke anskaffelser til å redusere klimagassutslipp?

Kl. 09.00-15.00

Digitaliseringsdirektoratet (DigDir, tidligere Difi) har ansvar for å veilede offentlige forvaltning om grønne innkjøp. De har mange ressurser kommunene kan bruke, og vil lede oss gjennom en dag med innlegg og gruppearbeid. Tentativt program:

09.00: Hvordan bruke anskaffelser til å redusere klimagassutslipp? V/ seksjonsleder Marit Holter-Sørensen, Digdir

09.30: Status for grønt innkjøpsarbeid i Troms og Finnmark – hvem gjør hva?

10:00 Lokalt klimaarbeid – kommuner deler erfaringer. Temaer:

 • Elektrifisering av kommunal bilpark
 • Utslippsfrie byggeplasser

11.00: Lunsj

12.00: Eksempler og diskusjon i grupper og plenum:

 • Slik stiller vi effektive klimakrav i anskaffelsene
 • Innovative anskaffelser – hva, hvorfor og hvordan?

14.00: Klimarisiko og grønne lån/investeringer

15.00: Slutt