Konferanse | 18.11.2020 – 31.01.2021

Klimasamling for kommunene i Troms og Finnmark

Alle kommunene i Troms og Finnmark er invitert til klimasamling. Samling blir digital, og starter 18. og 19. november 2020.

Sted: På nett Se i kart
Tid: 09.30
Pris: Gratis for kommuner
Arrangør: Miljødirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Troms og Finnmark og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning.

Det blir digital klimasamling for kommunene i Troms og Finnmark. Oppstart er onsdag 18. november kl. 09.30-11.00. 

Samlingen skulle etter planen ha blitt arrangert fysisk i Tromsø, 18. og 19. november. På grunn av usikkerhet om hvordan koronasituasjonen vil utvikle seg, har arrangørene valgt å gjøre samlingen digital. Beslutningen om å gjøre samlingen digital, ble tatt 29. oktober.

Formålet med samlingen er å gi ansatte fra ulike fagområder økt, praktisk kompetanse og knytte kontakt med kollegaer i andre kommuner.

Vi har høye ambisjoner til en digital samling. Vi vil jobbe for at en digital variant bidrar til å nå målet for samlingen, nemlig å løfte klimaarbeidet i fylket. Vi skal jobbe for at vi også digitalt kan få til gode samtaler og møter, for at dere deltakere skal kunne bli kjent med hverandre, diskutere og lære av hverandre. Dette blir ikke bare en serie presentasjoner – vi skal ha skikkelig interaksjon mellom dere deltakere, og dere skal få bli kjent med kolleger i andre kommuner – selv om det må skje via en skjerm.

Når samlingen er digital, åpner dette for at enda flere i kommunene kan delta. Vi oppfordrer til bred deltakelse og at både ledere og fagfolk fra mange ulike displiner blir med.

Viktige temaer på samlingen er hvordan kommunene kan kutte utslipp av klimagasser, jobbe effektivt med klimatilpasning gjennom kurset "Vær smart" og klimakrav i offentlige innkjøp.

«Vær smart!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter. Et hovedmål med kurset er bedre tverrfaglig samhandling. Vi oppfordrer derfor kommunene til å delta med representanter fra flere fagområder.

Samlingen arrangeres av Miljødirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Troms og Finnmark og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning. Flere kommuner i regionen er også med på å utforme programmet.

Påmelding 

Siden samlingen blir digital, kan alle som ønsker melde seg på løpende. Trykk på knappen under for påmelding. Du vil motta kopi av svarene dine på e-post. 

Vi forventer å kunne legge ut lenker til de ulike sesjonene i et oppdatert program på denne siden senest 18. november.

Program

 • Samlingen starter 18. november, 09.30-11.00. Da skal dere få et innblikk i hva vi kan tilby på samlingen, og forhåpentligvis inspirasjon til å delta på mye av det som kommer senere. Allerede i denne sesjonen vil vi høre hva dere om hva dere forventer og ønsker fra resten av samlingen.
 • 19. november 9.30-11.00 blir det en introduksjon i arbeidet med grønne innkjøp, i regi av DFØ.
 • Resten av samlingen vil foregå i bolker utover i perioden desember-januar.
 • Senest 18. november vil vi presentere tidsplanen for resten av samlingen. Alle temaene som var planlagt for den fysiske samlingen, inkludert Vær smart-kurset om klimatilpasning, er med videre i det digitale formatet. Planen er å bruke Teams, som tillater at vi kan snakke med hverandre, ikke bare bruke chat.

To andre arrangementer

Vi kjenner til to andre arrangementer tirsdag 17. november, med andre arrangører, som kan være av interesse for dere:

Programmet - slik det var

Dette er programmet slik ble laget til den fysiske samlingen som skulle vært 18. og 19. november. Dette innholdet må nå fordeles i bolker utover perioden november-januar. Vi lar det likevel stå her, slik at dere får en ide om innholdet, fram til oppdatert program kommer.

Dag 1

08:00: Registrering og kaffe

08.30: Åpning av samlingen v/ fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker

08.40: Praktisk info, program og mål for samlingen v/ ordstyrer Espen Larsen, Miljødirektoratet

08.45: Berlevåg hydrogenfabrikk - hva betyr denne satsningen for kommunene og klimagassutslipp i Troms og Finnmark? Ved Kjell Richardsen, næringsutvikler i Berlevåg kommune.

09.00: Fra Paris(avtalen) til Troms og Finnmark. Utslippene skal til null om noen tiår - hva må kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene? Ved Herdis Laupsa, Miljødirektoratet.

09.20: Status for klimaarbeid/samarbeid i regionen, ved fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune

09.40: Slik lager du en effektiv klimaplan. Krav, forventninger, erfaringer og tips. Innlegg/diskusjon. Ved bl.a. Marit Hepsø i Miljødirektoratet.

10.05: Pause/kaffe - møt kolleger fra andre kommuner!

10.20: Grønne offentlige anskaffelser og klimakrav i innkjøp som strategisk verktøy. Innlegg og "oppspill" til arbeidet om anskaffelser på dag 2. Ved seksjonsleder Marit Holter-Sørensen, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

10.40: Eksempler på lokalt klimaarbeid – kommuner deler erfaringer, del 1

 • Flakstad kommune: Elektrifisering fiskeflåte, fortettingsstrategi utbygging og infrastruktur, ved Kurt Atle Hansen, nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune
 • Målselv kommune, klimaplan og klimabudsjett ved Frode Herje Løwø, skogbruksleder i Målselv kommune
 • Alta kommune, ved klimarådgiver Marie Rushfeldt
 • Lyngen kommune – 5 minuttersbygda, ved Daniel Haugtun, arealplanlegger i Lyngen kommune

11.30: Lunsj

12.30: Lokalt klimaarbeid, del 2: Hva har vi lært, som er nyttig for andre kommuner? Ordstyrer leder en samtale med innlederne i del 1 og tar spørsmål fra salen.

13.00: Klimaledelse og kommunenes muligheter for å kutte utslipp av klimagasser, ved Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS.

13.30: Pause/kaffe - møt kolleger fra andre kommuner!

14.00: Arbeidssesjon – innledninger og diskusjoner rundt bordene.

Her legger vi opp til å kombinere korte innledninger med diskusjoner rundt bordene og i plenum. Tema:

 • Klimaledelse, forankring og engasjement. Astrid Arnslett, Cicero senter for klimaforskning, innleder diskusjonen og leder sesjonen.
 • Klimahensyn i bolig-, areal- og transportplanlegging, ved Christina Kinck i Miljødirektoratet
 • Blågrønn næringsutvikling, inkl. landbruk og fiskeri. Ledes av Line Bjørkli, Troms og Finnmark fylkeskommune og prosjektleder for Klimapartnere.

Parallelt med arbeidssesjon i plenum, kl. 14.00-15.30: Topplederforum for rådmenn og ordførere

Ordførere og rådmenn som deltar på samlingen får sin egen møteplass. Hit inviteres også flere av innlederne som står på scenen denne dagen. Det blir ingen planlagt agenda, men vi stiller med en ordstyrer som fasiliterer samtalen (Kjetil Bjørklund fra KS). Dette blir et forum hvor kommunenes øverste ledere kan ta opp utfordringer og muligheter seg imellom, og stille spørsmål direkte til nøkkelpersoner i privat og offentlig sektor.

16.00: Pause/kaffe - møt kolleger fra andre kommuner!

16.25: Orientering om klimatilpasningskurset Vær smart på dag 2 av samlingen. Ved Lill-Hege Nergård, Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

16.30: Klimasats – muligheter for støtte til lokalt klimaarbeid i 2021 v/ Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet

16.50-17.30: Paneldiskusjon: Veien videre for kommunene i Troms og Finnmark. I panelet:

 • Målfrid Baik, regiondirektør NHO Arktis
 • Marie Rushfeldt, klimarådgiver Alta.
 • Ivar Prestbakmo, fylkesordfører Troms og Finnmark
 • Merete Hessen, kommunedirektør, Kvæfjord kommune
 • Kjell Richardsen, næringsutvikler, Berlevåg kommune
 • Wenche Pedersen, ordfører, Vadsø kommune

19.00: Middag. Underholdning ved Malangsrevyen.

 

Dag 2

Dagen har to parallelle løp, så du må velge ett av dem i påmeldingsskjemaet:

 1. Klimatilpasning: Vær smart-kurs

 2. Klimakrav i anskaffelser + klimarisiko for kommuner

Parallell A: Vær smart-kurs

09.00-15.00: «Vær smart!» er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter. Et hovedmål med kurset er bedre tverrfaglig samhandling. Vi oppfordrer derfor kommunene til å delta med representanter fra flere fagområder.

Parallell B: Klimakrav i anskaffelser + klimarisiko

09.00: Hvordan bruke anskaffelser til å redusere klimagassutslipp? Ved seksjonsleder Marit Holter-Sørensen i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

09.30: Status for grønt innkjøpsarbeid i Troms og Finnmark – hvem gjør hva? Ved Troms og Finnmark fylkeskommune.

10:00: Eksempler på anskaffelser i kommunene

Elektrifisering av kommunal bilpark

 • Innlegg fra Runar Terje Foslund (bilansvarlig i Alta kommune) og Ole Mattis Furuseth (innkjøpsrådgiver i Hamar kommune)

 • Dialog med innlederne, ledet av Odd Olaf Schei i anskaffelseseksjonen i Direktoratet for forvaltning og økonimistyring

Utslippsfrie byggeplasser

 • Muligheter for å kreve utslippsfrie/fossilfrie byggeplasser, ved Odd Olaf Schei, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring + eksempler fra kommuner

11.00: Lunsj

12.00: Eksempler og diskusjon i grupper og plenum

 • Slik stiller vi effektive klimakrav i anskaffelsene
 • Innovative anskaffelser – hva, hvorfor og hvordan?

14.00: Klimarisiko og grønne lån/investeringer

 • Klimarisiko for kommuner, ved Ragnhild Dalheim Eriksen i Sparebank 1 Nord-Norge
 • Grønne lån for kommunene, ved Torunn Brånå i Kommunalbanken

15.00: Slutt