info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 18.11.2020 – 27.01.2021

Klimasamling for kommunene i Troms og Finnmark

Alle kommunene i Troms og Finnmark var samlet til klimasamling.

Sted: På nett
Tid: 09.30
Pris: Gratis for kommuner
Arrangør: Miljødirektoratet, fylkesmannen og fylkeskommunen i Troms og Finnmark og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning. Flere kommuner i regionen er også med på å utforme programmet.

Klimasamlingen for kommunene i Troms og Finnmark starter onsdag 18. november kl. 09.30. Etter det blir det sesjoner med innhold skreddersydd for kommunene i fylket, med gode muligheter for å diskutere og møte kolleger fra andre kommuner.

Viktige temaer på samlingen er hvordan kommunene kan kutte utslipp av klimagasser, jobbe effektivt med klimatilpasning gjennom kurset "Vær smart" og klimakrav i offentlige innkjøp.

Formålet med samlingen er å gi ansatte fra ulike fagområder økt, praktisk kompetanse og knytte kontakt med kollegaer i andre kommuner.

På grunn av koronasituasjonen måtte samlingen bli digital. Vi har likevel høye ambisjoner, og har som mål at samlingen skal løfte klimaarbeidet i fylket gjennom ny kunnskap, inspirasjon og mer samarbeid mellom kommunene etter samlingen. Vi skal få til samtaler i mindre grupper, slik at dere kan bli bedre kjent og lære av hverandre.

Til klimasamlingen bruker vi Microsoft Teams. Vi skal kun bruke videomøtefunksjonen.

Alle som er påmeldt samlingen, vil få innkalling til alle sesjonene. Hvis det er enkelte sesjoner dere vet at dere ikke skal delta på, kan dere takke nei til innkallingen. Vi legger også lenker til plenumssesjonene i programmet på nettsiden.

Etter oppstart 18. november, sender vi også ut innkalling til diskusjoner i mindre grupper. Disse møteinnkallingene vil da legge seg parallellt med innkallingen til plenumssesjonen i kalenderen deres. Dere får beskjed i plenum når dere skal over til gruppene.

Har du ikke Teams allerede?

Her kan du laste ned Teams-app til PC eller mobil, eller gå inn på Teams via en vanlig nettleser.

Noen Teams-tips:

 • Skru på videokamera i gruppediskusjonene og når du snakker - det er mye hyggeligere for alle om vi kan se hverandre!
 • Bruk hodetelefoner hvis du skal snakke. Da blir det bedre lyd både for deg og de andre deltakerne.
 • Bruk funksjonen "rekk opp hånden" når du vil si noe. (Og husk å ta hånden ned når du er ferdig:)
 • Tenk litt på bakgrunnen din. Kan det dukke opp folk i bakgrunnen, kan du bruke funksjonen som heter "Bruk bakgrunnseffekter" for å gjøre bakgrunn uskarp.
 • Pauser og kaffe: Vi skal legge inn pauser underveis. Pass på å få litt luft før sesjonen, ta med kaffekoppen, og bruk pausene til å bevege deg bort fra skjermen!

Teams-tips og opplæring, 16. november

Her kan du se opptak av presentasjonen med Teams-tips fra 16. november, og laste ned presentasjonen som ble holdt.

Tips kolleger - følg opp i kommunen

Siden samlingen er digital, kan enda flere i kommunene kan delta. Vi oppfordrer til bred deltakelse og at både ledere og fagfolk fra mange ulike displiner blir med.

Vi oppfordrer deltakerne til å følge opp diskusjonene internt i egen kommune. Har du kolleger du tror kan ha nytte av dette - tips dem om muligheten. Kanskje kan dere se sesjonene sammen i møterom og diskutere oppfølging i etterkant - dersom smittevernhensyn er ivaretatt. Eller sett opp noen digitale møter med kolleger for å diskutere hvordan din kommune kan følge opp.

Opptak og presentasjoner

Vi vil gjøre opptak av innleggene, men ikke av diskusjoner/gruppearbeid. Vi har lagt ut en del av opptakene her. Opptak av andre sesjoner er kun tilgjengelige for dem som deltar i møtene etter registrering, eller ved henvendelse til espen.larsen@miljodir.no. Presentasjonene legger vi ut på denne siden i PDF-format i etterkant av hver sesjon.

Program

Sesjon 1: Eksempler på klimaarbeid i nord

Onsdag 18. november, 09.30-11.00

1) Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker åpner samlingen

2) Hvordan blir den digitale klimasamlingen? Ved ordstyrer Espen Larsen i Miljødirektoratet.

3) Korte orienteringer om det faglige innholdet:

 • Grønne innkjøp
 • Klimatilpasningskurset Vær Smart
 • Klimaledelse
 • Blågrønn næringsutvikling
 • Klimaplanlegging og arealplanlegging

4) Klimaeksempel fra nord:

 • Klimasatsing i kystfiske – havna som motor i det grønne skiftet. Ved Kurt Atle Hansen, nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune.

Sesjon 2 – Klimasats-støtte og offentlige anskaffelser

Torsdag 19. november, 09.30-11.00

1) Klimasats – slik kan kommunene i Troms og Finnmark få støtte til lokalt klimaarbeid i 2021. Ved Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet. Hun svarer også på spørsmål fra deltakerne.

2) Klimakrav i offentlige anskaffelser, del A.  Vi starter med noen inspirerende eksempler, og vil høre hva deltakerne hva de trenger hjelp til – for å forberede anskaffelsessesjonene i januar. Vi får blant annet høre om:

Elektrifisering av kommunal bilpark

 • Runar Terje Foslund, bilansvarlig i Alta kommune, forteller om elektrifisering av kommunal bilpark i Alta.
 • Ole Mattis Furuseth, innkjøpsrådgiver i Hamar kommune, viser hvordan Hamar kommune har skiftet ut bilparken og engasjert kommunens ansatte i prosessen.

Utslippsfrie/fossilfrie byggeplasser

 • Hvilke krav kan kommunene stille til utslippsfrie/fossilfrie byggeplasser? Ved Odd Olaf Schei, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 • Eirik Indahl, teknisk anleggsleder i Consto Nord, forteller om den fossilfrie byggeplassen til Consto i Narvik.
 • Samtale mellom Eirik Indahl, Ernst Kloosterman i Tromsø kommune og Odd Olaf Schei fra DFØ.

Sesjon 3: Forventninger og muligheter i klimaarbeidet

Onsdag 25. november, 09.30-11.00

1) Fra Paris(avtalen) til Troms og Finnmark. Utslippene skal til null om noen tiår – hva må kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene? Ved Herdis Laupsa, Miljødirektoratet.

2) Klimaarbeidet i Alta kommune. Hva gjør vi? Hva ser vi av muligheter og utfordringer? Ved klimarådgiver Marie Rushfeldt.

3) Gruppesamtaler og dagens meningsmålinger

Sesjon 4: Klimaplan og arealplanlegging

Onsdag 2. desember, 09.30-11.30

1) Slik lager du en effektiv klimaplan. Krav, forventninger, erfaringer og tips. Ved Marit Hepsø i Miljødirektoratet. Diskusjon/Q&A.

2) Klimaplan og klimabudsjett v/ Frode Herje Løwø, skogbruksleder i Målselv kommune.

3) Klimahensyn i bolig-, areal- og transportplanlegging. Ledet av Marit Hepsø i Miljødirektoratet.

4) Klimahensyn i arealplanlegging – eksempelet Lyngen kommune, "5-minuttersbygda". Ved Daniel Høgtun, arealplanlegger i Lyngen kommune.

Sesjon 5: Klimaledelse og engasjement

Onsdag 9. desember, 09.30-11.00

1) Klimaledelse og kommunenes muligheter for å kutte utslipp av klimagasser v/ Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS.

2) Klimaledelse, forankring og engasjement, ved Astrid Arnslett, Cicero senter for klimaforskning.

Sesjon 6: Klimarisiko og grønne lån

Onsdag 16. desember, 09.30-11.30

Behov for både klimaomstilling og klimatilpasning vil påvirke kommunenes økonomi i tiårene som kommer. Samtidig byr disse samfunnsendringene også på muligheter for kommunene.

Innledere:

 • Ragnhild Dalheim Eriksen i Sparebank 1 Nord-Norge: Hvordan påvirkes Nord-Norge av klimarisiko, og hvor forberedt er både privat og offentlig sektor i landsdelen på dette?
 • Torunn Brånå, ansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken: Hva regnes som en grønn investering, og hvordan kan vi finansiere den rimeligst mulig?

Sesjon 7: Grønne anskaffelser, del B

Onsdag 13. januar, 09.30-11.00

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skreddersyr opplegg for kommunene i Troms og Finnmark. Deltakerne skal få konkrete verktøy og tips, og gode muligheter til å stille spørsmål.

Kl. 09.30 Litt praktisk info

Kl. 09.35 Innledning ved Odd–Olaf Schei, DFØ

Kl. 09.45 Veiledning og verktøy for bygg- og anleggsanskaffelser v/Ellen Kristoffersen Ramsnes og Dominique Sellier, DFØ 

Kl. 10.00 WSP (innleid rådgiver for Kautokeino kommune) ved Fredrik Åsatun Solheim: Miljøkrav i anskaffelsen av nye Kautokeino barne og ungdomsskole

Kl. 10.10 Tromsø kommune ved Frank Nilsen, enhetsleder i seksjon for utbygging: Erfaringer med klima- og miljøkrav for Sommerlystvegen barne- og avlastningsboliger.

Kl. 10.20 Eksempler fra leverandør Heatwork ved CEO Reidar J. Schille: Varmeløsninger for bygg- og anleggsprosjekter

Kl. 10.30 Mentimeter + samtale mellom de ulike aktørene

Kl. 10.55 Avslutning – oppsummering

Sesjon 8: Grønne anskaffelser, del C

Torsdag 14. januar, 09.30-11.00

Kl. 09.30 Praktisk info

Kl. 09.35 Hvorfor grønne anskaffelser? Odd–Olaf Schei, DFØ

Kl. 09.40 DFØs veileder og kriteriesett for sirkulære anskaffelser av møbler, ved Christian Tangene og Victoria Stokke, DFØ 

Kl. 10.00 Case: City Loops og Bodø kommunes arbeid for sirkulære anskaffelser av møbler. 

Kl. 10.10 Hva er et sirkulært møbel? Eksempel fra møbelprodusent Nordic Comfort Products.

Kl. 10.20 Leverandørutvikling: Hvordan kan offentlige virksomheter stimulere og premiere bærekraftige løsninger i møbelmarkedet? Møbelleverandør Lindbak presenterer.

Kl. 10.30 Mentimeter + samtale mellom de ulike aktørene

Kl. 10.55 Avslutning – oppsummering

Sesjon 9: Klimatilpasning – Vær smart, del A

Tirsdag 19. januar, 09.00-11.30

"Vær smart" er Miljødirektoratets kursopplegg om klimatilpasning for kommunene. Målgruppene er kommunale saksbehandlere og ansvarlige innen kommunalteknikk, landbruk, plan, byggesak, miljø, beredskap og jurister, samt private konsulenter. Et hovedmål med kurset er bedre tverrfaglig samhandling. Vi oppfordrer derfor kommunene til å delta med representanter fra flere fagområder.

Sesjon 10: Klimatilpasning – Vær smart, del B

Onsdag 20. januar, 09.00-11.30

Last ned programmet for klimatilpasningskurset her:

Sesjon 11: Blågrønn næringsutvikling

Torsdag 21. januar, 09.30-11.30

Sesjonen ledes av Line Bjørkli, Troms og Finnmark fylkeskommune og prosjektleder for Klimapartnere. Med:

 • Karin Eriksen, fylkesråd, Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Berlevåg Industripark - en grønn mulighet for Arktis. Ved Kjell Richardsen, Berlevåg kommune.
 • Svein-Erik Hjerpbakk i Nordic Comfort Products: Fra plast som problem til bærekraftig design.
 • Roy Alapnes i Flakstadvåg laks AS: Flakstadvåg laks, på Senja også om 100 år.
 • Rolf Ingar Eggum, jordbruksrådgiver i Kvæfjord kommune: Miljøjord – en løsning for fremtiden.

Sesjon 12: Klimatilpasning, Vær smart, del C

Tirsdag 26. januar, 09.00-11.30

Last ned programmet for klimatilpasningskurset her:

Sesjon 13: Veien videre for klimaarbeidet i Troms og Finnmark

Onsdag 27. januar, 09.30-10.30

 

Vi avslutter klimasamlingen. Hva har deltakerne sagt er utfordringer og muligheter i klimaarbeidet i nord? Høydepunkter fra innledningene, hva finnes av verktøy og mulighterer, og "ordet fritt" - kommentarer og synspunkter fra dere som har deltatt. Hvordan jobber vi smart og effektivt framover?