info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 24.11.2020 – 24.11.2020

Klimatilpasning og naturforvaltning

Vi presenterer en ny veileder om hvordan kommunen kan bidra til å ivareta naturtyper som påvirkes av klimaendringene.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Klimaet spiller en viktig rolle for det biologiske mangfoldets livsvilkår. Arter og naturtyper påvirkes både direkte og indirekte, og for å sikre naturmangfoldet er klimatilpasning en nødvendig del av naturforvaltningen.

Miljødirektoratet vil presentere en ny veileder som handler om hvordan kommunen kan bidra til å ivareta naturtyper som påvirkes av klimaendringene i sitt planarbeid. Her vil vi også komme inn på aktuelle kunnskapskilder og verktøy som kan benyttes til arbeidet. I tillegg viser vi eksempler på hvordan kommunen kan jobbe for å ta vare på naturtyper i kulturlandskapet som er sårbare for klimaendringene.

Innledere:

  • Roar Skuterud, Klimaavdelingen i Miljødirektoratet
  • Else Marte Vold, Land- og friluftsavdelingen i Miljødirektoratet
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.