info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.10.2020 – 19.10.2020

Arealplan med klimaprinsipper

I dette webinaret får vi høre hvordan det gikk til at Arendal kommune fjernet 18 potensielle boligområder fra kommuneplanen.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

I 2019 fjernet Arendal kommune 18 områder som var regulert til boligformål i den nye kommuneplanen. Formålet var å ha færre bilavhengige boligfelt og redusere utslipp av klimagasser fra transport.

Kommunen innførte samtidig markagrenser. I dette webinaret forteller kommunen om grunnlaget for beslutningene og diskusjonene som har vært i denne prosessen. Vi stiller spørsmålene: Hva kan dette bety for klimagassutslippene? Hva skal til for å for å få oppslutning om slike grep? Hva kan andre kommuner lære av prosessen i Arendal kommune?

Innleder: Kristin J. Fløystad, fagleder på plan, Arendal kommune

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.