info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 27.10.2020 – 27.10.2020

Klimatilpasning: Drikkevann i et endret klima

Haugesund kommune viser hva de gjør for å hindre at klimaendringene lager problemer for vannforsyningen og kvaliteten på drikkevannet.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Mye av vannet som blir brukt som drikkevann i Norge kommer fra innsjøer og elver. En vannkilde med god kvalitet på råvannet (vann som ikke er renset) er gunstig å bruke som drikkevannskilde fordi det reduserer behovet for vannbehandlingen.

I webinaret presenterer Haugesund kommune en klimarisikovurdering av det lokale vannverkets råvannsforsyning. Analysen tar for seg risikoelementer knyttet til økt nedbør og økt nedbørintensitet, økt temperatur og forlenget vekstsesong og tørkeperioder.

Innleder: Helene Nes, Haugesund kommune

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.