Webinar | 13.10.2020 – 13.10.2020

Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler

I dette webinaret får kommunene tips om praktisk bruk av klimaprofilene for landets fylker, som beskriver forventede klimaendringer fram mot 2100.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Norsk klimaservicesenter (KSS) og Indre Østfold kommune vil forklare hvordan klimaprofilene kan brukes i det daglige arbeidet med klimatilpasning. Blant annet bruker Indre Østfold klimaprofilen for Østfold som grunnlag for en ny klimasårbarhetsanalyse.

Innledere:

  • Marit Lillegraven Haakaas, Indre Østfold kommune
  • Anita Verpe Dyrrdal, Meteorologisk institutt og Norsk klimaservicesenter
  • Irene Brox Nilsen, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norsk klimaservicesenter

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.