info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 13.10.2020 – 13.10.2020

Klimatilpasning: Praktisk bruk av klimaprofiler

I dette webinaret får kommunene tips om praktisk bruk av klimaprofilene for landets fylker, som beskriver forventede klimaendringer fram mot 2100.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Norsk klimaservicesenter (KSS) og Indre Østfold kommune vil forklare hvordan klimaprofilene kan brukes i det daglige arbeidet med klimatilpasning. Blant annet bruker Indre Østfold klimaprofilen for Østfold som grunnlag for en ny klimasårbarhetsanalyse.

Innledere:

  • Marit Lillegraven Haakaas, Indre Østfold kommune
  • Anita Verpe Dyrrdal, Meteorologisk institutt og Norsk klimaservicesenter
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.