info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 08.09.2020 – 08.09.2020

Klimakrav i offentlige anskaffelser – kom i gang

I dette webinaret får kommunene en guidet tur i verktøykassa for offentlige anskaffelser.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Fagfolk i avdeling for offentlige anskaffelser i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) vil hjelpe deg å finne frem i veiledning, krav og kriterier, og vil gi praktiske tips om hvordan kommunene kan fremme klimavennlige løsninger i sine anskaffelser.

Webinaret er satt opp spesielt for kommunene som får støtte fra Klimasats til klimavennlige offentlige anskaffelser i 2020, men vil være nyttig også for andre kommuner og innkjøpere i offentlig sektor. Deltakerne vil få en innføring i dagens veiledning og kompetansetilbud, god anledning til å stille spørsmål, og tilbud om videre oppfølging tilpasset deres prosjekt.

Webinaret passer for saksbehandlere som jobber med anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner.

Innledere: Sarah Fossen Sinnathamby og Christine Kihl fra DFØ

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.