info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 25.08.2020 – 25.08.2020

Kollektivtransport som klimatiltak i tettsteder

Hvordan kan små og mellomstore kommuner bruke kollektivtransport for å kutte utslipp av klimagasser?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret får vi høre hvordan kommunene gjennom planlegging kan utvikle og bruke kollektivtransport for å kutte utslipp av klimagasser. Webinaret er spesielt for tettsteder og kommuner med spredt bebyggelse.

Presentasjonen er ved Strategisk Ruteplan AS. Det er et rådgivningsselskap som jobber primært med kollektivtrafikk, ferje og luftfart. De lager markedsanalyser og kollektivstrategi, ruteplanlegging og optimalisering av rutenettverk, og gir råd om infrastruktur og miljøvennlige transportløsninger.

Selskapet har blant annet laget en veileder for planlegging av arealbruk og kollektivtrafikk for Agder. Noen av rådene som gis i rapporten er:

  • Lokaliser næringsvirksomhet på rett sted
  • Unngå tidkrevende omveier
  • Riktig avstand mellom holdeplasser
  • Gunstig lokalisering av skoler
  • Tett utbygging gjør kollektivtrafikken relevant for flere
  • Etabler snarveier til holdeplasser i boligområder
  • Innfartsparkering kan bygge opp under kollektivtilbudet

Innleder: Espen Martinsen, daglig leder i Strategisk Ruteplan AS.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.