info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 15.09.2020 – 15.09.2020

Lading i borettslag

Hva kan kommunen gjøre for å få flere ladeplasser for elbiler i borettslag og sameier? Hør hvordan kommunene Asker og Stavanger har jobbet med dette.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Stavanger kommune har i noen år hatt en egen laderådgiver, som både hjelper borettslag med å etablere ladeplasser og er en pådriver internt i kommunen for å utvikle arbeidet med utslippsfri transport. Både Stavanger og Asker har kommunale støtteordninger for borettslag og sameier som vil etablere ladeplasser for beboerne. I dette webinaret får vi høre hvordan de har jobbet, hva som er resultatene, hva det koster og de viktigste læringspunktene. Vi får også noen tips til kommunene fra Elbilforeningen, som selv driver laderådgivning for borettslag.

Innledere:

  • Nicolai Songe-Møller, laderådgiver, Stavanger kommune
  • Bjørn Nordby, miljørådgiver, Asker kommune
  • Tormod Bergheim, leder av laderådgivning, Elbilforeningen
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.