info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 17.06.2021 – 17.06.2021

Kartlegging av naturtyper: Bruk av data

Hvordan forstå og bruke naturtypedata etter Miljødirektoratets instruks i arealplanprosesser.

Sted: På nettet
Tid: Kl. 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

NB! Arrangementet har fått endret dato, fra 28. april til 17. juni.

Webinarserie om kartlegging etter Miljødirektoratets instruks

Miljødirektoratet arrangerer en åpen, nett-basert kursserie (webinarer) om naturtypekartlegging på land. Webinarene er rettet mot oppdragsgivere for kartlegging, kartleggere, og personer som skal bruke data i arealforvaltning.

Webinarene består av følgende deler:

  1. Hvordan bestille kartlegging etter Miljødirektoratets instruks: mars, kl. 10-11.
  2. Introduksjon til Miljødirektoratets instruks: 7. april, 10-11.
  3. Hvordan kartlegge? Fokus på endringer i Miljødirektoratets instruks fra 2020 til 2021: 14. april, 10-11.
  4. Tekniske verktøy for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks: 21. april, 10-11.
  5. Hvordan bruke data fra kartlegging etter Miljødirektoratets instruks: 17. juni, 10-11.

Målgruppen for del 1 er oppdragsgivere og nøkkelpersoner i kartleggingsoppdrag som skal bestille kartlegging. Del 2 og 5 er relevante både for oppdragsgivere for kartlegging, kartleggere, og personer som skal bruke data i arealforvaltning. Del 3 og 4 er spesifikt rettet mot kartleggere.

For nøkkelpersoner i kartleggingsoppdrag som kartla med Miljødirektoratets instruks i 2020, er det obligatorisk å gjennomgå del 3-5 av webinar-serien. Nøkkelpersoner som ikke kartla med Miljødirektoratets instruks i 2020 må i tillegg se del 2 og se opptak av dette webinaret fra 2020: "Kartlegging av naturtyper - Hvordan kartlegge etter Miljødirektoratets instruks? - YouTube". Vi anbefaler alle kartleggere å følge webinar-serien.

Merk at denne webinar-serien ikke gir autorisasjon til kartlegging. Hovedansvar for opplæring ligger på firmaet selv, og skal dokumenteres gjennom firmaets opplæringsplan. Vi anbefaler nøkkelpersoner å delta på Miljødirektoratets feltbaserte kalibreringssamling i tillegg til denne webinar-serien.