info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 20.04.2021 – 20.04.2021

Vurdering av FNs bærekraftsmål i saksframlegg

Hvordan kan kommuner følge opp arbeidet med FNs bærekraftsmål i praksis? Vi får eksempler fra to kommuner.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Innsatsen til kommuner og fylkeskommuner er viktig for at Norge skal nå målene. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 er det derfor lagt inn en forventing om at bærekraftmålene skal legges til grunn i planleggingen.

Det mange kommuner lurer på, er: Hvordan gjør vi dette i praksis?

Det finnes ikke noen entydig svar på dette, men i dette webinaret skal vi få eksempler fra en liten kommune, Aremark i Viken, og en større kommune, Bodø i Nordland. Vi får også en introduksjon fra Nordlandsforskning, som har skrevet en rapport om kommunenes oppfølging av bærekraftsmålene for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Presentasjoner:

  • Aase Kristin Lundberg, Nordlandsforskning: Hva betyr FNs bærekraftsmål for kommunene, og hva betyr kommunene for FNs bærekraftsmål?
  • Bodø kommune: Slik integrerer vi bærekraftsmålene i saksbehandlingen/kommunens virksomhet. Ved Berit Skaug, leder av politisk sekretariat i Bodø kommune og Ingvild Gabrielsen, arealplanlegger, Bodø kommune

  • Kommunedirektør Andreas Lervik, Aremark kommune: Slik integrerer vi bærekraftsmålene i saksbehandlingen/kommunens virksomhet.
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.