Webinar | 20.04.2021 – 20.04.2021

Vurdering av FNs bærekraftsmål i saksframlegg

Hvordan kan kommuner følge opp arbeidet med FNs bærekraftsmål i praksis? Vi får eksempler fra to kommuner.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Innsatsen til kommuner og fylkeskommuner er viktig for at Norge skal nå målene. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 er det derfor lagt inn en forventing om at bærekraftmålene skal legges til grunn i planleggingen.

Det mange kommuner lurer på, er: Hvordan gjør vi dette i praksis?

Det finnes ikke noen entydig svar på dette, men i dette webinaret skal vi få eksempler fra en liten kommune, Aremark i Viken, og en større kommune, Bodø i Nordland. Vi får også en introduksjon fra Nordlandsforskning, som har skrevet en rapport om kommunenes oppfølging av bærekraftsmålene for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Presentasjoner:

  • Aase Kristin Lundberg, Nordlandsforskning: Hva betyr FNs bærekraftsmål for kommunene, og hva betyr kommunene for FNs bærekraftsmål?
  • Bodø kommune: Slik integrerer vi bærekraftsmålene i saksbehandlingen/kommunens virksomhet.

  • Kommunedirektør Andreas Lervik, Aremark kommune: Slik integrerer vi bærekraftsmålene i saksbehandlingen/kommunens virksomhet.
Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.