info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 30.08.2021 – 30.08.2021

Åpent møte om sirkulær økonomi og produsentansvar

Innspill på hvordan gjeldende og kommende produsentansvarsordninger kan reguleres for å stimulere til sirkulær økonomi.

Sted: Miljødirektoratets konferansesenter og på nett
Tid: 13-15
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

I regjeringens strategi for sirkulær økonomi er utvidet produsentansvar pekt ut som et potensielt svært effektivt virkemiddel for å oppnå sirkulære verdikjeder for materialer 

Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og Miljødepartementet (KLD) å gjennomgå produsentansvarsordningene i Norge og komme med anbefalinger som skal gjøre at ordningene blir mer robuste og støtter opp under en sirkulær økonomi.

Miljødirektoratet skal også skissere gjennomføring av nye produsentansvarsordningen i tråd med direktivet om plastprodukter. Miljødirektoratet har i første delrapport vurdert hvilke utfordringer en ønsker å se nærmere på i oppdraget 

Produsentansvar kan bidra til å støtte ytterligere opp om en sirkulær økonomi blant annet gjennom:

 1. krav som sikrer innsamling og materialgjenvinning av avfall (ikke tema for dette møtet) 
 2. krav til bruk av materialgjenvunnet materiale 
 3. krav til materialkvalitet og -sammensetning 
 4. krav til ombruk og forberedelse til ombruk som bidrar til lengre levetid for produktet eller materialet 
 5. økomodulering av vederlag kan fremme for eksempeldesign for ombruk eller material-gjenvinning og bruk av sekundær råvare. 

Ønsker innspill

Miljødirektoratet ønsker konkrete innspill på hvordan gjeldende og kommende produsentansvarsordninger best kan reguleres for å stimulere til sirkulær økonomi. Innspillsmøtet er ment for få forslag til konkrete løsninger for hver enkelt produsentansvarsordning, med hovedfokus på punktene 2, 3, 4 og 5.

Holde innlegg?

Send en e-post til Ingunn Dale Samset (ingunn.dale.samset@miljodir.no) dersom du ønsker å forhåndspåmelde et innlegg. 

Foreløpig program

 • 12:30: Konferansesenteret åpner
 • 13:00: Regjeringens strategi for sirkulær økonomi og hva den betyr for produsentansvaret i Norge, seksjonsleder Hege Rooth Olbergsveen
 • 13:05: Miljødirektoratets oppdrag om å gjennomgå produsentansvaret, innleid prosjektleder Henrik Lystad
 • 13:10: Korte innlegg fra aktører i bransjen
 • 14:00: Innspill og diskusjon
 • 14:45: Oppsummering

Mer om produsentansvaret

Produsentansvaret kan bidra til å sikre bedre avfallshåndtering og høy materialgjenvinningsgrad og gjennom dette gi insentiv for produsentene til å utforme varige og materialgjenvinnbare produkter som er enklere og rimelige å håndtere og materialgjenvinne.  

Produsentansvaret kan også omfatte produktstadiet, det vil si et mer direkte ansvar for at produktene i markedet har egenskaper som passer inn i en sirkulær økonomi. Dette kan være aspekter som levetid, mulighet for reparasjon, hvor egnet produktet er for materialgjenvinning, renhet i materialsammensetning og innhold av materialgjenvunnet råvare. Produsentansvaret er ett av flere virkemidler for sirkulær økonomi, også andre virkemidler kan være aktuelle, som produktkrav og økonomiske virkemidler.  

Påmeldingen er nå stengt.