info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 24.08.2021 – 24.08.2021

Fagseminar om helhetlig plan for Oslofjorden

Invitasjon til faglig seminar om Oslofjorden. Arrangementet er åpent for alle.

Sted: På teams
Tid: 10:00-15:15
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet

"Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv" ble lagt fram av regjeringen våren 2021. Det er bestemt at det skal opprettes et Oslofjordråd for å sikre lokal- og regionalpolitisk forankring av tiltakene i planen. Rådet ledes av klima - og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Oslofjordrådet konstitueres 24. august.

I etterkant av konstitueringen arrangerer Miljødirektoratet og Klima - og miljødepartementet et fagseminar om Oslofjorden, som er åpen for alle. Foreløpig program finner du nedenfor.

Om webinaret

Fagseminaret arrangeres på Teams. De som deltar via Teams kan sende inn spørsmål underveis. Påmelding er ikke er nødvendig.

Tid:

  • 10.00 –11.00: Konstituering av Oslofjordrådet
  • 12.00 – 15.15: Fagseminar

Program til fagseminaret

Oppstartsmøte Oslofjordrådet 24. august 2021