info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 16.02.2021 – 16.02.2021

Innbyggerinvolvering i klimaplanlegging

Hvordan kan kommunene involvere innbyggerne i klimaplanlegging? Hør erfaringene fra to kommuner som har fått mye igjen ved å engasjere innbyggerne.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Hamar kommune la opp til bred medvirkning fra innbyggerne i arbeidet med å lage ny kommunedelplan for miljø og klima. Voksne, barn og unge og næringsliv har bidratt og kommet med mange konkrete ønsker som har gjort planen mer relevant for innbyggerne enn den ellers ville vært.

Trondheim kommune har en egen rådgiver for innbyggerinvolvering. Kommunen tester nå ut "borgerpanel" som metode for å utvikle byen - også som klimavennlig, bærekraftig by. Utgangspunktet har vært at bærekraftig utvikling må diskuteres både på rådhuset og ute i bydelene, blant unge og gamle, for å finne ut hva dette egentlig betyr for byen.

Trøndelag fylkeskommune har involvert ungdom i arbeidet med ny regional strategi for klimaomstilling.

Innledere:

  • Klima- og miljørådgiver Lise Urset, Hamar kommune
  • Rådgiver, innbyggerinvolvering, Kristin Solhaug Næss, Trondheim kommune
  • Kjersti Bjørnevik, Trøndelag fylkeskommune
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.