info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 08.06.2021 – 08.06.2021

Klimakrav i kommunale plansaker

Hvordan kan kommuner stille klimakrav i reguleringsplaner og annet planarbeid?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet
Mer om det du hørte om i webinaret

Hvilke rutiner/krav/sjekklister kan kommunene innføre? Vi får se eksempler fra en stor og en liten kommune: Oslo kommune (plan- og bygningsetaten) og Enebakk kommune.

Innen 2030 skal Oslo være en nullutslippsby og en klimarobust by. Etter at den første klimastrategien ble vedtatt for noen år siden begynte plan- og bygnigsetaten et arbeid med å få på plass et kriteriesett for klima som skal gjøre det enklere å adressere klima i plan- og byggesaksbehandlingen. I dette webinaret presenteres kriteriene. Vi får også høre hvordan Enebakk kommune har jobbet med dette.

Innledere:

  • Helene Egeland, plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
  • Berit Haugsdal, Enebakk kommune
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.