info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 15.06.2021 – 15.06.2021

Klimameldingen - hva betyr den for kommunene?

I januar la regjeringen fram en plan for klimaarbeidet i Norge fram mot 2030. Hva betyr denne planen for kommunene?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret vil statssekretær Kjartan Alexander Lunde i Klima- og miljødepartementet holde innlegg om klimaplanen og hva den kan bety for kommunene. Innlegget er tilrettelagt for ansatte i kommunene og lokalt folkevalgte.

Webinar om innkjøp av bygg, mat og transport

Torsdag 17. juni vil Direktoratet for forvaltning og økonomistyring ha et eget webinar om hva klimaplanen betyr for offentlige innkjøp av bygg, mat og transport.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.