Webinar | 25.05.2021 – 25.05.2021

Klimatiltak i landbruket

Kommunene kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser i landbruket. I dette webinaret får vi to eksempler fra Trøndelag og Innlandet.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Landbrukskontorene for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har gjennomført et prosjekt for å fremme bruk av fornybare energikilder i landbruksbygg. Hensikten med prosjektet var å gi gårdbrukerne innblikk i muligheter for bruk av fornybar energi og klimavennlige materialer i landbruksbygg.

Nye Steinkjer kommune (tidligere Steinkjer kommune og Verran kommune) er blant landets største landbrukskommuner. Kommunen har gjennomført en klimakartlegging av landbruket i kommunen, der klimapåvirkning og potensialet for klimagassreduksjon har vært i fokus.

I dette webinaret får du høre fra prosjektansvarlige hvordan de har jobbet, erfaringene deres og hva slags resultater de ser fra arbeidet.

Innledere:

  • Landsbruksrådgiver Sigrún Sigurjónsdóttir og Gerd Lodden Solberg, Ringsaker kommune
  • Pål-Krister V. Langlid, enhetsleder landbruk, Steinkjer kommune

Se også:

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.