info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 25.05.2021 – 25.05.2021

Klimatiltak i landbruket

Kommunene kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser i landbruket. I dette webinaret får vi to eksempler fra Trøndelag og Innlandet.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Landbrukskontorene for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange har gjennomført et prosjekt for å fremme bruk av fornybare energikilder i landbruksbygg. Hensikten med prosjektet var å gi gårdbrukerne innblikk i muligheter for bruk av fornybar energi og klimavennlige materialer i landbruksbygg.

Nye Steinkjer kommune (tidligere Steinkjer kommune og Verran kommune) er blant landets største landbrukskommuner. Kommunen har gjennomført en klimakartlegging av landbruket i kommunen, der klimapåvirkning og potensialet for klimagassreduksjon har vært i fokus.

I dette webinaret får du høre fra prosjektansvarlige hvordan de har jobbet, erfaringene deres og hva slags resultater de ser fra arbeidet.

Innledere:

  • Landsbruksrådgiver Sigrún Sigurjónsdóttir, Ringsaker kommune
  • Pål-Krister V. Langlid, enhetsleder landbruk, Steinkjer kommune

Se også:

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.