info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 11.05.2021 – 11.05.2021

Rapport om tilstanden til arktisk tundra

Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt inviterer til lansering av en helhetlig tilstandsvurdering av de arktiske landøkosystemene i Norge.

Sted: På nett
Tid: 09:00-09:40
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt

For første gang er det nå gjort en samlet vurdering, basert på lange tidsserier, av tilstanden til tundraøkosystemene i Norge.

Tilstandsvurderingen er gjort av et bredt sammensatt vitenskapelig fagpanel som har bestått av 20 forskere (økologer og klimatologer) fra Framsenteret og Klimaøkologisk Observasjonssystem for Arktisk Tundra (COAT).

Rapporten er bestilt av Miljødirektoratet.