Webinar | 02.03.2021 – 02.03.2021

Klimarisiko for kommunene

Et webinar om hvordan kommunene påvirkes av klimaendringer og endringer i rammebetingelser som følge av klimautfordringene.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Virkningene av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet medfører klimarisiko. Noen risikofaktorer, som overvann og skred, er akutte. Andre virkninger, som endrede betingelser for naturressurser og økonomisk aktivitet, er mer langsiktige.

I kommunal sammenheng er temaet relativt nytt. Derfor gjennomfører Miljødirektoratet i år et prosjekt om klimarisiko i kommuner, og med bidrag fra en rekke fra samarbeidspartnere.

Webinaret presenterer funn fra prosjektet ved bruk av eksempler fra kommunene, og blant annet ta for seg  betydningen av samfunns- og arealplanlegging i kommunenes håndtering av klimarisiko.

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.