info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 02.03.2021 – 02.03.2021

Klimarisiko for kommunene

Et webinar om hvordan kommunene påvirkes av klimaendringer og endringer i rammebetingelser som følge av klimautfordringene.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Klimarisiko handler om hvordan konsekvenser av klimaendringer (fysisk klimarisiko) og overgangen til en verden i tråd med målene i Parisavtalen om reduserte utslipp av klimagasser (overgangsrisiko) påvirker natur og samfunn. I kommunal sammenheng er temaet relativt nytt.

Miljødirektoratet har derfor sett nærmere på hva klimarisiko betyr for norske kommuner, på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Webinaret presenterer hovedfunn fra prosjektet, og det er satt av god tid til spørsmål og svar etter presentasjonen.

Innleder: Seniorrådgiver Tone Sejnæs Pettersen i klimaavdelingen i Miljødirektoratet

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.