info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 04.11.2021 – 04.11.2021

Elvemuslingseminar 2021

Miljødirektoratet i samarbeid om Statsforvalteren arrangerer digitalt seminar om elvemusling.

Sted: Teams
Tid: Fra kl. 8.30-12.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Statsforvalteren
Relaterte lenker til webinaret

Program

08.30 – 08.40

Velkommen

Gry Aune Tveten, Statsforvalteren i Trøndelag

08.40 – 09.00

Status fra forvaltningen - hvordan jobbes det med elvemuslingen?

Sara Brækhus Zambon, Miljødirektoratet

09.00 - 09.15

Formidling om elvemusling til skoleklasser

Tone Løvold, Villakssenteret i Namsos

09.15 - 09.30

Hvordan kan man finne ut om det er elvemusling i elven som planlegges berørt?

Elvemuslingbasen, andre databaser hvor musling ligger.

Kristian Julien, Statsforvalteren i Trøndelag

09.30 – 09.45

Elvemuslingen legger premisser for gjennomføring av tiltak

Pernille Bruun, NVE

09.45 – 09.55

PAUSE

Eksempler fra virkeligheten

09.55 – 10.05

Når godt ment går galt. Eksempel fra hogst i Trøndelag

Kjersti Hanssen, Statsforvalteren i Trøndelag

10.05 – 10.20

Gode og dårlige eksempler fra Vestland fylke – Hogst og kantskog

Gry Walle, Statsforvalteren i Vestland

10.20 - 10.35

Elvemusling og veianlegg- hvordan har vi tenkt i Agder

Frode Kroglund, Statsforvalteren i Agder

10.35 – 10.50

Elvemusling i vår østligste lokalitet, Grense Jakobselv. Litt om trusselbildet.

Paul Eric Aspholm, NIBIO

10.50 - 11.00

PAUSE

Fra forskningen

11.00 - 1130

NINA oppdaterer oss

Frode Fossøy, Jon Magerøy, NINA

11.30 – 11.45

Status fra kultiveringsanlegget på Austevoll.

Katrine Åmdal Sundt, Universitetet i Bergen

11.45-11.55

Avslutning

Påmeldingen er avsluttet. Ta kontakt eller følg med på denne siden for å finne oppdatert informasjon om deltagelse, eller for se opptak i etterkant!