info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 16.11.2021 – 16.11.2021

Høringsmøte om endringer i Svalbardmiljøloven

Miljødirektoratet inviterer høringsparter og andre interesserte til høringsmøte om endringer i Svalbardmiljøloven og tilhørende forskrifter.

Sted: Longyearbyen kulturhus
Tid: 18:00 - 20:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Se opptak av høringsmøtet

Høringsmøtet gir berørte og interesserte anledning til å komme med innspill og stille spørsmål. Møtet er et supplement til den skriftlige høringen og vi ber om at alle høringsinnspill sendes skriftlig, selv om innspill også fremmes i høringsmøtet.

På møtet vil noen av hovedforslagene i høringen bli presentert, og det vil bli anledning til å komme med synspunkter og stilte spørsmål. Vi ber om at de som ønsker taletid på møtet melder fra om dette innen 9. november til kristin.sundal@miljodir.no

Av hensyn til tidsrammen legger vi opp til en kort taletid på noen minutter per taler. Personer som ønsker innlegg må være fysisk til stede på høringsmøte. Det settes også av tid til spontane innlegg og spørsmål.

Høringsmøtet vil bli streamet, men det vil ikke være toveis kommunikasjon via stream. Teamslenke til møtet blir lagt ut både her på arrangementssiden og på høringssiden når den er klar.

Påmeldingen er lukket.