info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 26.10.2021 – 26.10.2021

Nettverk for klimatilpasning i kommunene

I Trøndelag deltar kommunene i et nettverk for å utvikle arbeidet med klimatilpasning. Hør om og lær av erfaringene deres i dette webinaret.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Nettverk for klimatilpasning i Trøndelag ble etablert i 2017 for å bistå i arbeidet med å gjøre Trøndelag klimarobust. Nettverket er organisert som et prosjekt med varighet fram til 2025.

Statsforvalteren, fylkeskommunen og Trondheim kommune er prosjekteiere. Nettverket har også 13 partnere fra staten, regionale myndigheter, forskningsmiljø og næringslivet.

Du kan lese mer om nettverket på https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Miljo-og-klima/Klima/nettverk-klimatilpasning-trondelag/

I dette webinaret får du høre hvilke erfaringer statsforvalteren og Oppdal kommune har fra arbeidet. Hvordan fungerer nettverket? Og hva er fordelene ved å jobbe i nettverk?

Innledere:

  • Sandra Lilledal, rådgiver, Statsforvalteren i Trøndelag
  • Arita Stene og Jenny Heggvold, Oppdal kommune
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.