info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 08.09.2021 – 08.09.2021

FNs nye klimarapport – enkelt forklart

FNs klimapanel lanserte nylig en ny rapport om klimaendringer. På webinaret går Miljødirektoratet gjennom de viktigste funnene - enkelt forklart.

Sted: På nett
Tid: 10.00 - 10. 30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Den nye rapporten til FNs klimapanel (IPCC) har fått stor medieomtale. På webinaret forklarer vi de viktigste funnene i rapporten på en enkel måte, slik at du kan henge med i klimadiskusjonene.

Opptak av webinar 8. september

FNs nye klimarapport

9. august presenterte Klimapanelet første delrapport om fysiske klimaendringer og det naturvitenskapelige grunnlaget i sin sjette hovedrapport.

FNs nye klimarapport – enkelt forklart - BANNER.png

Om sjette hovedrapport fra FNs klimapanel

  • FNs klimapanel utgir hovedrapporter hvert 6-7 år, som består av fire deler.
  • Mer enn 700 eksperter fra 90 land - 19 fra Norge – deltar i arbeidet med sjette hovedrapport fra FNs klimapanel, som består av tre delrapporter og en synteserapport.
  • Den sjette hovedrapporten inneholder den mest oppdaterte kunnskapen om vitenskapelige, teknologiske og sosioøkonomiske aspekter ved klimaendringer, virkninger og framtidig risiko, samt tiltak, løsninger og virkemidler for klimatilpasning og utslippsreduksjoner.
  • Bruker flere typer utslipps- og utviklingsscenarioer til å undersøke hvor mye mennesker bidrar til framtidige klimaendringer.
  • Scenarioer for framtidige sosiale og miljømessige forhold brukes også til å studere hvordan klimaendringer kan påvirke ulike fremtider.
  • Miljødirektoratet er knutepunkt for FNs klimapanel i Norge og formidler kunnskap fra rapportene.

Mer om FNs klimapanel