info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 28.09.2021 – 28.09.2021

Klima- og miljøeffekter av naturrestaurering

Ei drenert myr kan igjen bli våt og holde på karbon. Villaksen kan komme tilbake til ei dødende elv. Hva kan kommunene gjøre for å restaurere natur?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret.

Restaurering av natur er nødvendig for å bevare naturmangfold og økologiske funksjoner. På den måten kan økosystemtjenester som rent vann, friluftsliv, flomdemping, pollinering og mat opprettholdes.

Restaurering av natur er også viktig i klimasammenheng. FNs klimapanel trekker fram at bevaring av våtmark og myr har store vinn-vinn potensialer for både naturmangfold, klimagassutslipp og klimatilpasning.

Et av Norges nasjonale miljømål (mål 1.1) sier at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester. Restaurering av natur er et av tiltakene for å innfri det politisk fastsatte målet.

Innledere:

  • Vibeke Husby, Miljødirektoratet
  • Bjørnar Johansen, Oslo kommune
  • Eirik Walle, statsforvalteren i Oslo og Viken
Litt praktisk info om webinaret

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.