info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 21.09.2021 – 21.09.2021

Klimakalkulator for areal- og transportplanlegging

Tønsberg kommune har laget en kalkulator som beregner klimaeffekt av arealplan-vedtak - et nytt verktøy for arealplanleggere og folkevalgte.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Tønsberg kommune fikk Klimasats-støtte i 2020 til å lage et nytt verktøy for kommunens klima-, areal- og transportplanlegging. De har fått konsulentselskapet Rambøll til å lage en slags kalkulator som beregner hvordan ulike valg og beslutninger i arealpolitikken påvirker CO2‐utslipp fra transport.

Kommunen har allerede fått kartlagt innbyggernes reisevaner. Resultatene fra dette og den nye kalkulatoren blir nå viktige kunnskapsgrunnlag i planlegging av klimavennlig mobilitet og lokalisering av bolig‐ og næringsarealer. Kunnskapen skal bevisstgjøre og synliggjøre tematikken rundt transport i arealplanleggingen både internt i kommuneadministrasjonen, overfor politikere og overfor innbyggerne.

Innledere:

  • Emilie Lassen Bue, Tønsberg kommune
  • André Uteng, Rambøll
Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.