info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 04.04.2022 – 04.04.2022

Lansering: FNs klimapanels rapport om løsninger

FNs klimapanel (IPCC) presenterte ny kunnskap om hva som må til for å bremse klimaendringene.

Sted: Hausmanns gate 16, 0182 Oslo
Tid: 18.30 - 20.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet, Cicero Senter for klimaforskning, Fridtjof Nansens Institutt, Frischsenteret, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet

Vi går i søvne mot en klimakatastrofe, sa FNs generalsekretær António Guterres mandag 21. mars. Hva kreves framover for å nå klimamålene?

4. april lanserte FNs klimapanel (IPCC) delrapport 3 i sjette hovedrapport om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler. Rapporten setter søkelyset mot løsninger og hvordan vi kan begrense klimaendringene på en bærekraftig måte.

Miljødirektoratet holdt pressekonferanse på norsk. Hovedforfattere fra norske forskningsmiljøer presenterte de viktigste funnene på pressekonferansen. Rapporten ble overlevert til klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 

Opptak av norsk lansering 4. april

Dagsorden (18.30 - 20.00)

 • Velkommen
  Avdelingsdirektør Siri Sorteberg, Miljødirektoratet

 • Overordnede funn fra rapporten
  Forsker Jan S. Fuglestvedt, Cicero Senter for klimaforskning

 • Nasjoners klimapolitikk: Aldri har så mange gjort så mye
  Forsker Elin Lerum Boasson, Cicero Senter for klimaforskning

 • Hvor er vi og hvor er vi på vei?
  Forsker Glen Peters, Cicero Senter for klimaforskning

 • Hvilke løsninger trengs innenfor ulike sektorer?
  Professor Anders Hammer Strømman, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Forsker Christa Clapp, Cicero Senter for klimaforskning
  Forsker Snorre Kverndokk, Frischsenteret

 • Internasjonalt samarbeid - viktig og mangefasettert
  Forsker Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt

 • Spørsmål og svar til forskerne fra presse
  Alle forfatterne

 • Overlevering av rapporten og spørsmål fra presse
  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

Nyhetsmelding og rapporten forenkla på norsk

Utslippsreduksjon, opptak og virkemidler

Delrapport 3 fra FNs klimapanel beskriver mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og for å øke opptaket av disse i ulike karbonlagre. I tillegg inneholder den kunnskap om hvilke virkemidler som er tilgjengelige for å gjennomføre utslipp og opptak.

Mer enn 700 eksperter fra 90 land - 19 fra Norge – deltar i arbeidet med sjette hovedrapport fra FNs klimapanel, som består av tre delrapporter og en synteserapport.

Om FNs klimapanel (IPCC) og sjette hovedrapport

 • FNs klimapanel driver ikke med egen forskning, men gjennomgår all relevant faglitteratur innen klimaforskning. De systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen.
 • Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel regnes som det viktigste vitenskapelige faggrunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk. Rapporten består av tre delrapporter og en synteserapport.
 • Flere enn 700 eksperter fra 90 land – 19 fra Norge – deltar i arbeidet med sjette hovedrapport.
 • Andre delrapport vurderer sårbarheten til sosioøkonomiske og naturlige systemer overfor klimaendringer, negative og positive konsekvenser ved klimaendringer og tiltak for tilpasning.
 • Første delrapport ble publisert 9. august 2021, og handlet om fysiske klimaendringer. Andre delrapport ble publisert 28. Februar 2022, og handlet om virkninger, tilpasning og sårbarhet.
 • Tredje delrapport ble lansert 4. april 2022, og er om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler.
Mer om FNs klimapanel (IPCC)