info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 26.04.2022 – 26.04.2022

Klimavennlige anskaffelser i kommunene

Viken fylkeskommune bistår alle kommunene i fylket med klimarådgivning til offentlige anskaffelser. Metoden er relevant for alle landets kommuner.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Viken fylkeskommune fikk 7 millioner kroner i Klimasats-tilsagn i 2020 for å rulle ut klimarådgivning til offentlige anskaffelser i alle Viken-kommunene. I dette webinaret kan du få innsikt i hvordan fylkeskommunen og kommunene jobber. Er du ikke i Viken, kan kjennskap til metoden og organsieringen gi nyttige innspill til grep i egen kommune og eget fylke.

Klimakrav i offentlige anskaffelser er et viktig virkemiddel i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Samlet har kommunene en betydelig innkjøpsmakt, og kan påvirke markedet ved å øke etterspørselen og fremskynde klimavennlige alternativer.

Fylkeskommunen i Viken gir bistand og veileder kommuner i klimavennlige innkjøp, slik at det blir enklere for kommuner å gjøre klimavennlige valg ved innkjøp av kjøretøy, transporttjenester og materialer til bygg og infrastruktur.

Så langt i prosjektet har fylkeskommunen gitt klimaråd inn i en rekke konkrete anskaffelsesprosjekter. I november 2021 lanserte hele 46 av Vikens 51 kommuner, i tillegg til fylkeskommunen og fire innkjøpssamarbeid, en felleserklæring for å etterspørre fossilfri transport i anskaffelser av varer og tjenester. Deltakerne på fellesinitiativet har også forpliktet seg til å gjennomføre kravene i minst én anskaffelse.

Som vanlig setter vi av god tid til å stille spørsmål til innlederne.

Innledere:

  • Erik Gathen, prosjektleder for klimarådgivning i anskaffelser, Viken fylkeskommune
  • Kjetil Ryeng, anskaffelsesrådgiver, Moss kommune
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.