info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 25.04.2022 – 25.04.2022

Lansering: Status for villrein i Norge

Er tilstanden i våre ti største villreinområder så god som regjeringen har satt som mål? 25. april får vi svaret.

Sted: Digitalt på Teams og Brattørkaia 15 i Trondheim
Tid: kl. 12.00-13.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Se opptak av arrangementet her.

I fjor kom villrein for første gang på rødlista som nær truet på grunn av bestandsnedgang. De største truslene er oppdeling av leveområdene og sykdommen skrantesjuke.

De siste livskraftige bestandene av vill fjellrein i Europa finnes i Norge. Vi har derfor et særlig internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen.

I 2020 vedtok regjeringen en kvalitetsnorm for villrein, som gir mål for hvor god tilstand villreinområdene skal ha.

På dette arrangementet får vi vite i hvor stor grad de ti nasjonale villreinområdene i Norge oppfyller disse målene.

De ti nasjonale villreinområdene er Setesdal Ryfylke, Setesdal Austhei, Hardangervidda, Nordfjella, Reinheimen-Breheimen, Snøhetta, Rondane, Sølnkletten, Forollhogna og Knutshø.

Rapporten er laget av en uavhengig ekspertgruppe ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), etter oppdrag og mandat fra Miljødirektoratet.

Program:

12.00

Åpning og velkommen
Hva er kvalitetsnormen for villrein?
Knut Morten Vangen, Miljødirektoratet

12.15

Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene
Christer Rolandsen, NINA

13.00

Hva er årsaken til at noen områder ikke oppfyller kvalitetsmålene?
Olav Strand, NINA

13.15

Overlevering av rapport og veien videre
Bente Rønning, NINA og Knut Morten Vangen, Miljødirektoratet

13:20

Spørsmål og svar

Det vil bli gjort opptak av arrangementet.