info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 16.06.2022 – 16.06.2022

Sirkulær økonomi i Norden – hvordan får vi det til?

Hvordan kan de nordiske landene samarbeide videre om omstilling til sirkulær økonomi?

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo (Helsfyr)
Tid: 08:30-15:30
Pris: Gratis
Arrangør: Nordisk arbeidsgruppe for sirkulær økonomi/Nordisk Ministerråd

Den nordiske arbeidsgruppen for sirkulær økonomi under Nordisk ministerråd ønsker å samle aktører innen forskning, næringsliv, industri og myndigheter m.fl for å dele kunnskap og erfaringer og stimulere til dialog om hvordan man kan samarbeide videre for å oppnå sirkulær økonomi i de nordiske landene. 

På konferansen belyser vi  hvordan offentlige innkjøp, sirkulære forretningsmodeller, industriell symbiose og resultater fra nordiske prosjekter kan bidra til omstilling.

Klima- og miljøminister, Espen Barth Eide åpner konferansen og det blir  foredrag fra EU-kommisjonen og OECD.

Antallet fysiske plasser på konferansen er begrenset, men konferansen blir strømmet så det er mulig å følge den digitalt. Både fysisk og digital deltakele krever påmelding.  

Mer informasjon om konferansen, inkludert agenda og påmelding finner du her www.cenordics.com