info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 25.08.2022 – 25.08.2022

Kan klimaendringene true norsk matsikkerhet?

Miljødirektoratet inviterer til frokostseminar om rapporten "Klimaendringer utfordrer det norske matsystemet".

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 08:30-10:00. Frokost fra kl 08:00.
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Klimaendringene utgjør en alvorlig trussel for matproduksjonen globalt, og kan også ha konsekvenser for matsikkerhet i Norge. Globale kriser som klimaendringer, krig og pandemi har den siste tiden bidratt til å sette søkelys på sårbarheten til det norske matsystemet.

Se opptak fra arrangementet

Hele frokostseminaret ble strømmet digitalt. Her kan du se opptaket.

Emneknagg #matogklima

Vil du tvitre om arrangementet og rapporten, eller dele i andre sosiale medier, bruk gjerne emneknaggen #matogklima. Miljødirektoratet nås på @miljodir på Twitter.

Bakgrunn

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), i samarbeid med Vista analyse og Ruralis, sett nærmere på hvilke konsekvenser klimaendringene har for matproduksjon globalt og i Norge. De har også vurdert hvordan det norske matsystemet blir påvirket gjennom komplekse internasjonale verdikjeder og samspill med andre samfunnssystemer og risikofaktorer.

Program:

08.00: Enkel frokostservering med kaffe

08:30: Velkommen og introduksjon v/ Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

08:40: Presentasjon av hovedfunn i rapporten, v/ prosjektleder og spesialrådgiver Arne Bardalen, Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

09:15: Panelsamtale med:

  • Henrik Stenwig, Sjømat Norge
  • Carlo Aall, Vestlandsforsking
  • Anders Bjartnes, Klimastiftelsen
  • Astrid Tveteraas, Norad
  • Arne Bardalen, Nibio
Les hele rapporten eller sammendraget her