Webinar | 09.12.2022 – 09.12.2022

Kjemikalier i tatoveringsblekk, regelverk og tilsyn

I januar 2022 kom det nye regler for tatoveringsfarger. Miljødirektoratet orienterer om regelverket og hvordan vi vil føre tilsyn.

Sted: Nettseminar
Tid: 13.00-14.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

I Norge har vi hatt et regelverk for kjemikalier i tatoveringsprodukter siden 2008. Fra og med januar i år ble det et felles regelverk med hele EU/EØS.

Det nye regelverket er i stor grad likt det gamle, men inkluderer nå flere stoffer, blant annet stoffer som er allergifremkallende og irriterende. Fra og med 5. januar 2023 vil to pigmenter, Pigment Blue (15:3) og Pigment Green 7, som har vært vanlig i bruk også bli forbudt.

Fordelen med det nye regelverket er at det nå er like regler for alle tatovører, importører av tatoveringsfarger og de som legger permanent sminke i hele EU/EØS. Ulempen er at regelverket er komplisert og at det ikke ennå finnes fullgode erstatninger for alle farger.

I dette webinaret vil vi gi en oversikt over det nye regelverket. Vi vil også si litt om hva vi forventer av næringsaktører og hvordan vi fører tilsyn med den nye reguleringen.

Program 

13.00 – 13.05

Velkommen

13.05 – 13.20

Regelverket, gjennomgang av hovedpunktene

13.20 – 13.35

Tilsyn av det nye regelverket

13.35 – 14.00

Spørsmål

Du kan sende inn spørsmål på forhånd som du ønsker vi skal besvare på seminaret. Det vil også være mulig å sende inn spørsmål under seminaret.

Påmelding