info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 09.12.2022 – 09.12.2022

Kjemikalier i tatoveringsblekk, regelverk og tilsyn

I januar 2022 kom det nye regler for tatoveringsfarger. Miljødirektoratet orienterer om regelverket og hvordan vi vil føre tilsyn.

Sted: Nettseminar
Tid: 13.00-14.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

I Norge har vi hatt et regelverk for kjemikalier i tatoveringsprodukter siden 2008. Fra januar i år ble det et felles regelverk med hele EU/EØS.

Nytt regelverk inkluderer flere stoffer

Det nye regelverket er i stor grad likt det gamle, men inkluderer nå flere stoffer, blant annet stoffer som er allergifremkallende og irriterende.

Fra 5. januar 2023 vil to pigmenter, Pigment Blue (15:3) og Pigment Green 7, som har vært vanlig i bruk, også bli forbudt.

Fordelen med det nye regelverket er at det nå er like regler for alle tatovører, importører av tatoveringsfarger og de som legger permanent sminke i hele EU/EØS. Ulempen er at regelverket er komplisert og at det ikke ennå finnes fullgode erstatninger for alle farger.

I webinaret gir vi oversikt over det nye regelverket. Vi forteller også om hva vi forventer av næringsaktører og hvordan vi fører tilsyn med den nye reguleringen.

Program 

13.00 – 13.05

Velkommen

13.05 – 13.20

Regelverket, gjennomgang av hovedpunktene

13.20 – 13.35

Tilsyn av det nye regelverket

13.35 – 14.00

Spørsmål

Du kan sende inn spørsmål på forhånd som du ønsker vi skal besvare på seminaret. Det vil også være mulig å sende inn spørsmål under seminaret.

Påmeldingen er avsluttet.