info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 01.02.2022 – 01.02.2022

Fremmede arter-møte for høringseksperter - Naturpanelet

Møte for høringseksperter for å diskutere utkast til vitenskapelig analyse om fremmede arter fra Det internasjonale naturpanelet (Ipbes).

Sted: På nett
Tid: 12.00-12.45
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Det internasjonale naturpanelet (Ipbes) er i siste fase med å utarbeide en vitenskapelig analyse om fremmede arter.  Rapporten ferdigstilles i 2023 og er nå ute på sin andre høringsrunde med frist 15. februar 2022.

Dokumentene som Naturpanelet har åpnet for kommentarer til, er både andre versjon av de "tekniske kapitlene", og en første versjon av "sammendrag for beslutningstakere".

For å komme med innspill til utredningen, må du registrere deg hos Naturpanelet som høringsekspert.

Meld deg på innen klokka 9 tirsdag 1. februar

Meld deg på per e-post til Nina Vik, nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet (Ipbes( i Norge: nina.vik@miljodir.no -  med kopi til Eva Hauge Fontaine: eva.hauge.fontaine@miljodir.no

Praktisk informasjon om høringsprosessen

Miljødirektoratet arrangerte også et kort informasjonsmøte om utredningen der det ble gitt praktisk informasjon om høringsprosessen 26. januar 2022. Her finner du presentasjonene.