info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 08.02.2022 – 08.02.2022

Klimavennlig drift og vedlikehold og veier

Hvordan kan kommunen jobbe for klimavennlig drift og vedlikehold av veiene de har ansvar for? I dette webinaret får vi høre hva Oslo kommune gjør.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Bymiljøetaten i Oslo jobber for at leverandørene som drifter og vedlikeholder kommunens veier skal brukes mest mulige utslippsfrie maskiner.

Etaten har innført strengere klima‐ og miljøkrav i nye driftskontrakter som startet opp i september 2021. Her krever kommunen blant annet at samtlige personbiler og varebiler skal være nullutslipp, og at hjullastere og gravemaskiner under 8 tonn skal være elektriske. Anbudet var også rettet mot meroppfyllelse på miljøhensyn, som resulterte i at flere leverte tilbud med kjøretøy og maskiner med mer utslippsreduserende teknologi hva minimumskravene la opp til.

Utslippsfrie maskiner til drift og vedlikehold av veinett er nytt, og i dag er mange maskiner i pilotfase eller under utvikling. Maskinene som benyttes på kontraktene for drift og vedlikehold av veier er i stor grad spesialmaskiner. Det betyr at det ikke er et veldig stort marked for denne type maskiner, og en produksjon av klimavennlige maskiner er trolig svært kostbart for maskinprodusentene.

Sammenliknet med fossile alternativer er tilgangen til utslippsfrie maskiner lav og merkostnaden er høy. Derfor fikk kommunen Klimasats-støtte i 2021 for å dekke deler av merkostnadene ved å inngå kontrakter med utslippsfrie maskiner. Arbeidet skal bidra til å øke etterspørselen av mer klimavennlige maskiner, fremskynde innovasjon og redusere merkostnader på sikt.

I dette webinaret får du høre hvordan kommunen har jobbet med å utvikle krav, hvordan prosessen er gjennomført og erfaringene de har så langt.

Som vanlig setter vi av god til til spørsmål fra deltakerne.

Innledere:

  • Isak Solomon, prosjektleder, bymiljøetaten, Oslo kommune
  • Geir Rossebø, fagansvarlig for mobilitet, utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune
Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne.