info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 26.01.2022 – 26.01.2022

Status for Naturpanelets rapport om fremmede arter

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) er i siste fase med å utarbeide en vitenskapelig analyse om fremmede arter.

Sted: Teams
Tid: 12.00 - 13.10
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Rapporten ferdigstilles i 2023. Den er nå ute på sin andre høringsrunde med frist 15. februar 2022. Dokumentene som Naturpanelet har åpnet for kommentarer til, er både andre versjon av de "tekniske kapitlene", og en første versjon av "sammendrag for beslutningstakere".

En av utredningens koordinerende hovedforfattere kommer fra en norsk kunnskapsinstitusjon: Vigdis Vandvik (Universitet i Bergen).

Digitalt møte med Vigdis Vandvik

Miljødirektoratet, som nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet (IPBES), inviterer til et informasjons- og dialogmøte sammen med Vigdis Vandvik, for å informere om status for arbeidet og hvordan en skal gå frem for å gi høringsinnspill.

Program

12.00-12.10: Kort orientering om Naturpanelets arbeid
ved Nina Vik, nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, Miljødirektoratet

12.10-12.40: Kort gjennomgang av rapportens struktur og formål
ved Vigdis Vandvik, UiB

12.40-12.55: Hvorfor er den kommende rapporten om fremmede arter relevant for norske myndigheter?
ved representant fra seksjon for fremmede arter og internasjonal handel, Miljødirektoratet

12.55-13.00: Avslutning hovedprogram

13.00–13.10: Ønsker du å bidra med høringskommentarer? Ekstraseanse med praktisk informasjon om registrering hos Naturpanelet for å få tilgang til rapportutkastet
ved Nina Vik