info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 11.01.2022 – 11.01.2022

Ladeinfrastruktur fram til 2030

Statens vegvesen og Miljødirektoratet inviterte til digital workshop om ladeinfrastruktur til veigående kjøretøy i perioden frem til 2030.

Sted: Teams
Tid: 11. januar 2022
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Statens vegvesen

Statens vegvesen og Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet å utrede behov for ladeinfrastruktur til veigående kjøretøy i perioden frem til 2030. Oppdragsbrevet er tilgjengelig her

Vi inviterte til en digital workshop for å få innspill til dette arbeidet, tirsdag 11. januar på Teams.

Vi mottar også gjerne skriftlige innspill i forkant eller i etterkant av workshopene. Disse kan sendes til Liv Øvstedal (Liv.Rakel.Ovstedal@vegvesen.no) eller Christine Maass (Christine.Maass@miljodir.no).

Agenda:

 • 09.00: Presentasjon av:
  • Oppdraget, ved Stein Bembu, Statens vegvesen
  • Status for hurtiglading og rammevilkår, ved Liv Øvstedal, Statens vegvesen
  • Foreløpige resultater og barrierer, ved Christine Maas, Miljødirektoratet
  • Foreløpige resultater, forbrukervennlighet, ved Liv Øvstedal, Statens vegvesen
 • 10.00: Pause
 • 10.10: Diskusjon i grupper.
 • 11.30: Pause
 • 11.40-12.00: Kort oppsummering i plenum og veien videre, ved Sigve Aasebø (SVV) og Christine Maass (Miljødirektoratet)
Påmeldingen er nå stengt.