info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 01.06.2022 – 01.06.2022

Bransjeseminar for eksportører og importører av avfall

Miljødirektoratet inviterer til seminar for eksportører og importører av avfall.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 09:00-16:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet inviterer til fysisk seminar for eksportører og importører av avfall i våre lokaler på Helsfyr i Oslo. 

Miljødirektoratet ønsker å skape en møteplass for bransjen, og å informere bransjen om siste nytt fra oss.

Program: 

09.30-10.00: Registrering

10.00-10.15: Velkommen og åpning av seminar
Hege Rooth Olbergsveen, seksjonsleder i Miljødirektoratet

10.15-10.45: Orientering fra faggruppa for import og eksport av avfall
Ina Osdal Saure, seniorrådgiver i Miljødirektoratet

10.45-11.05: Innføring av overtredelsesgebyr og brudd på grensekryssforordning
Ingvild Rossland Sandhaug, seniorrådgiver i Miljødirektoratet

11.05-11.15: Pause

11.15-11.45: Mulighet for elektronisk formidling av lovpålagt informasjon
Kristine Breistrand, seniorrådgiver i Kystverket

11.45-12.00: Digitaliseringsprosjekt Tilde for eksport/import søknader hos Miljødirektoratet
Frode Bjerved, UX-designer i Inmeta

12.00-12.15: Diskusjon

12.15-13.15: Lunsj hos Miljødirektoratet

13.15-13.45: Tilsyn med eksport av EE-avfall
Jone Rivrud Rygg, sjefingeniør i Miljødirektoratet

13.45-14.15: Muligheter og begrensninger for ombruk- og gjenvinningsbransjen
Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk

14.15-14.30: Pause

14.30-15.00: Nye og endrede EU-regelverk: Hvordan kan bransjen påvirke? 
Eirik Waagaard, seniorrådgiver i Miljødirektoratet

15.00-15.30: Ny grensekryssforordning: industriens syn
Gunnar Grini, bransjesjef i Norsk industri

15.30-15.45: Diskusjon

Påmeldingsfrist: 20. mai