info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 21.06.2022 – 21.06.2022

Frokostseminar: Naturkrise - hva må til?

Hvordan kan vi endre de strukturene i samfunnet som gjør at vi overforbruker naturen vår?

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Tid: kl. 09.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Gjennomgripende samfunnsendringer må til for å berge miljøet vi lever i fra klimakrise og naturkrise, slår både Naturpanelet og Klimapanelet fast. Men hvilke endringer er det som må til, og hvordan kan vi få til disse endringene? 

For å bidra til mer kunnskap om hvordan denne store utfordringen kan løses har Miljødirektoratet bestilt en studie fra cCHANGE og inviterer i den sammenheng til en bred samtale om temaet. 

Program

  1. Presentasjon av rapporten "Tap av biologisk mangfold i et klima i endring; en integrert tilnærming til gjennomgripende endring" av Karen O'Brien, professor i sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og medgründer i cCHANGE.

  2. Panelsamtale om mulige endringer for å adressere natur- og klimakrisene med 

Bjørn Samset (klimaforsker i CICERO)
Thina Saltvedt
(sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea)
Ingrid Lomelde
(bærekraftsdirektør i Aker offshore)
Vigdis Vandvik
(professor og senterleder, CeSAM senter for bærekraftig arealbruk)
Karen O'Brien
(professor i sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og medgründer i cCHANGE)

Frokost serveres fra kl. 8.30. Det fysiske arrangementet er nå fulltegnet, men det er mulig å delta digitalt. 

Trykk her for å se opptak av sendingen.