info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 20.06.2022 – 20.06.2022

Veivalg Norge må ta for å bli et lavutslippssamfunn

Klimautvalget 2050 utreder hvilke veivalg Norge må ta for å bli et lavutslipssamfunn innen 2050.

Sted: På nett
Tid: 13 - 14
Pris:
Arrangør: Klimautvalget 2050

Klimautvalget inviterer til webinar for å gi status for arbeidet så langt og legge fram et grunnlag for innspill. Utvalget håper dette vil bidra til en bred offentlig debatt.

Siden utvalget ble nedsatt høsten 2021, har de arbeidet med grunnlaget for klimapolitikken og drøftet ulike sider ved omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Meld deg på webinaret via påmelding hos Klima- og miljødepartementet