info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 09.06.2022 – 10.06.2022

Kalibreringssamling for kartleggere

Vi inviterer til kalibreringssamling for deg som skal kartlegge naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Sted: Melhus kommune. Oppmøtested kommer senere
Tid: 9. juni kl. 10:00 - 10. juni kl. 16:00
Pris: Gratis, men deltagerne må dekke reise selv.
Arrangør: Miljødirektoratet

Kalibreringssamlingen skal gi nøkkelpersoner fra ulike firma og oppdragsgivere en felles forståelse av kartleggingen, slik at disse igjen kan dele kunnskapen til øvrige kartleggere.

Samlingen vil fokusere på de delene av NiN-systemet og Miljødirektoratets kartleggingsinstruks som vi vet, fra forskning og av erfaring, at er vanskelige å gjøre likt for ulike kartleggere. Artsdatabanken og eksperter på NiN fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, deltar på samlingen.

Det forutsettes at alle deltagere har sett følgende webinar/opptak av webinar om kartlegging av naturtyper på land før samlingen:

Praktisk informasjon

Torsdag 9. juni

Tema for dagen: høgstaude-, flom- og sumpskogsmark (lokalitet 1)

Tidspunkt

Tid

Aktivitet

10.00*                  

½ t

Oppmøte på hotellet, introduksjon av programmet og presentasjon av deltakere.

10.30

½ t

Avreise fra hotellet

11.00-11.30

½ t

Ankomst lokalitet 1. Introduksjon til området (kort historikk), presentasjon av oppgaver og inndeling i grupper.

11.30-12.30

1 t

Lunsj

12.30-15.30

3 t

Feltoppgaver i grupper

15.30-16.30

1 t

Oppsummering i plenum

16.30

½ t

Hjemreise til hotellet

18.00

1½ t

Felles middag på hotellet

20.00-22.00

2 t

Kaffe og uformell fagprat på eget møterom

*Programmet er tilpasset at deltakere fra Oslo kan ta flyet som ankommer Værnes kl. 9, eller nattog som ankommer Trondheim tidlig på morgenen.

Fredag 10. juni

Tema for dagen: skog (lokalitet 2) og semi-naturlig mark (lokalitet 3)

Tidspunkt

Tid

Aktivitet

08.00

1 t

Frokost på hotellet

09.00

½ t

Avreise fra hotellet

09.30-11.30

2 t

Ankomst lokalitet 2. Feltoppgaver i grupper.

11.30-12.30

1 t

Lunsj

12.30-15.00

2 ½ t

Ankomst lokalitet 3. Feltoppgaver i grupper.

15.00-16.00*

1 t

Oppsummering i plenum og avslutning

*Programmet er tilpasset at deltakere fra Oslo kan ta flyet hjem fra Værnes kl. 18.20, eller 16.03-toget fra Hovin med overgang til Oslo-toget på Støren.

Kalibreringssamlingen er kun åpen for nøkkelpersonell. Miljødirektoratet anbefaler at hvert oppdrag er representert med minst en nøkkelperson på samlingen, men det er ikke et krav for oppdrag med andre oppdragsgivere enn Miljødirektoratet. For Miljødirektoratets oppdrag er leverandører forpliktet til å delta med minst én nøkkelperson.

Alt nøkkelpersonell kan meldes på, men det er plassbegrensning på samlingen (25 deltakere). Miljødirektoratet fordeler plassene slik at én nøkkelperson fra hvert oppdrag prioriteres først. Øvrige plasser fordeles i henhold til størrelse på oppdragene.

Alle må i påmeldingen oppgi hvilke(t) oppdrag (inntil 10) de er nøkkelpersonell på. Oppdrag skal oppgis som navn på kartleggingspakke (Miljødirektoratets oppdrag) eller prosjektnavn som spesifisert ved innmelding av prosjekt. For prosjekt som ikke er på oppdrag for Miljødirektoratet skal også prosjektets areal (km2) oppgis. Dette vil benyttes til fordeling av plasser.

Dersom det ikke er avklart innen 5. mai hvilke oppdrag du skal være nøkkelpersonell på, kan du fortsatt melde interesse for samlingen, men du vil komme bakerst i køen når plassene deles ut.

Etter at påmeldingsfristen er gått ut vil Miljødirektoratet gi beskjed om hvem som har fått plass på kalibreringssamlingen.

Har du spørsmål om samlingen?

Send en e-post til ninkartlegging@miljodir.no