info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 10.05.2022 – 10.05.2022

Forslag til nytt regelverk for fluorholdige klimagasser

Miljødirektoratet informerer om EU-kommisjonens forslag til endret regelverk for fluorholdige klimagasser.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo
Tid: 09.00 - 10.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

5. april publiserte EU-Kommisjonen forslag til endret regelverk for de fluorholdige klimagassene.

Miljødirektoratet informerer om innholdet i regelverksendringene. Videre vil Miljødirektoratet si noe om ventet prosess videre med behandlingen av regelverket i EU og i Norge.

De som deltar i møtet, vil få anledning til å stille spørsmål og komme med synspunkt og innspill til den videre prosessen. Miljødirektoratet inviterer også til å gi skriftlige innspill til de foreslåtte endringene.

Møtet vil være i Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo.

Det vil også være anledning til å delta på møtet via Teams.

Dagsorden (09.00 – 10.30)

08.30: Registrering og servering av lett frokost

09.00: Velkommen

09.05: Orientering om innholdet i det endrede f-gass regelverket, og om forventet prosess videre

09.30: Avklarende spørsmål og svar

09.45: Mulighet for å komme med synspunkt og gi innspill til videre prosess

10.15: Oppsummerende kommentarer og avslutning