info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 10.05.2022 – 10.05.2022

Gjenbruk av bygg, byggematerialer og inventar

Hva kan kommunene gjøre for å få til mest mulig gjenbruk av bygg, materialer og inventar i byggeprosjekter? Få tips fra Statsbygg og Oslo kommune.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Statsbygg og Grønn Byggallianse har laget en veileder for bestilling av ombrukskartlegging før riving og rehabilitering av bygg. Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg. Veilederen er et verktøy for å gi bestillere oversikt og forståelse av prosessen for ombrukskartlegging. I dette webinaret gir Statsbygg deg en innføring i de viktigste grepene man kan ta i kommunen.

Oslo kommune, ved Oslo Havn KF, er i ferd med å rehabilitere et stort bygg i havna, Skur 38. I arbeidet jobber de for å gjenbruke byggematerialer og inventar. De har også delt brukt inventar med andre kommunale virksomheter. I dag får du høre litt om erfaringene så langt i arbeidet.

I tillegg vil Enova fortelle kort om nye støtteordninger for ombruk i byggenæringen.

Som vanlig setter vi av god til til spørsmål fra deltakerne.

Innledere:

  • Anja Sivertsen, miljørådgiver, Statsbygg
  • Michael Lommertz, sivilarkitekt og miljørådgiver for Oslo Havns arbeid med skur 38
  • Fredrik Bengtsen, Enova, om nye støtteordninger for ombruk
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.