Webinar | 24.05.2022 – 24.05.2022

Klimatilpasning og utslippskutt, idrett og friluftsliv

Skaun kommune har kartlagt hvordan de kan få både klimatilpasning og utslippsreduserende tiltak i to utendørs aktivitets- og friluftsparker.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registreing
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret forteller Skaun kommune om bakgrunnen for arbeidet, og konsulenten fra Asplan Viak som har kartlagt mulighetene forteller om disse.

I kommunen var det lite kunnskap og kompetanse om miljømessig bærekraft i utvikling og bygging. De ønsket å innføre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser, og samtidig tilpasse anleggene for det framtidige klimaet. Resultatet av kartleggingen er to studier.

Den ene studien kartlegger tiltak for å både redusere skadeomfanget av klimaendringene, og utnytte mulighetene disse endringene kan medføre.

Den andre studien kartlegger klimagassreduserende tiltak ved bygging av idretts- og friluftsanlegg.

Begge studiene knyttes opp mot to planlagte aktivitetsområder i kommunen: Buvika aktivitetspark og Ølholskjæret friluftsområde. Det er også en generell del om klimatilpasning og klimagassreduserende tilltak i park- og friluftsområder.

Som vanlig setter vi av god tid til at deltakere kan stille spørsmål til innlederne.

Innledere:

  • Jartrud Marie Åsvold, idretts- og friluftsrådgiver, Skaun kommune
  • Trine Rathe, Asplan Viak
Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.