info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 16.03.2022 – 16.03.2022

Åpen faglig samling om smågnagerovervåking

Miljødirektoratet inviterer til en åpen samling om smågnagerovervåking, kamerafeller og arealrepresentativ overvåking.

Sted: Teams
Tid: Fra kl. 9 til kl. 12
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet planlegger ny nasjonal overvåking av smågnagere, og vil gjerne ha innspill til hvordan denne overvåkingen skal utformes.

Tidligere har Miljødirektoratet finansiert overvåking av smågnagere gjennom overvåkingsprogrammet TOV. TOV legges nå ned, men vi ønsker å videreføre overvåking av smågnagere, blant annet som en indikator inn i fagsystemet for økologisk tilstand. Vi ønsker ideelt sett at overvåkingen skal være arealrepresentativ for økosystem fjell, og at det brukes kamerafeller i stedet for klappfeller. Metode for bruk av kamerafeller til smågnagere er brukt i forbindelse med overvåking i arktisk tundra (COAT), men det er ikke utprøvd i større skala i andre økosystem.

Sentrale spørsmål som vi ønsker svar på i møtet er:

  • Er det mulig å få smågnagerovervåking som er arealrepresentativ for økosystem fjell til et fornuftig budsjett? Hva er et minimum av antall feller/områder som trengs for at overvåkingen er nyttig?
  • Er kamerafeller den beste metoden for å fange opp smågangerdynamikk? Kan man evt. supplere med beitetrykk på ANO-flater eller lignende?
  • Trengs det en (storskala) uttesting av metoden, eller er det tilstrekkelig med et skrivebordsprosjekt for å finne lokaliteter?
  • Er data fra kamerafeller sammenlignbart med data fra klappfeller, for å få kontinuitet i tidsseriene? Er det et poeng å videreføre overvåking i noen av TOV-områdene?

Påmelding på e-post til Hanna Nyborg Støstad: hanna.nyborg.stostad@miljodir.no. Påmeldingsfrist 9. mars.