info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 16.03.2022 – 17.03.2022

Byggavfallskonferansen 2022

Byggavfallskonferansen gir faglig oppdatering og erfaringsutveksling for alle som jobber med bygg- og anleggsavfall i privat og offentlig sektor.

Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo
Tid: 16.-17. mars 2022
Pris:
Arrangør: Byggavfallskonferansen arrangeres av NHP-nettverket (www.byggemilljo.no), som samler 19 organisasjoner og virksomheter med felles interesse for å samarbeide om rett håndtering av bygg- og anleggsavfall.

På årets konferanse får deltagerne høre om ambisjoner for sirkulær økonomi hos sentrale selskap og organisasjoner i byggenæringen, bærekraftig håndtering av grave- og overskuddsmasser, nyheter fra Direktoratet fra byggkvalitet og Forum for miljøkartlegging og -sanering og arbeidet med å utarbeide kriterier for offentlige innkjøp av sirkulære bygg- og anleggsprosjekter.

Påmelding til byggavfallskonferansen 2022