info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 08.03.2022 – 08.03.2022

Kartlegging av karbonrike arealer og økosystemer

Hvordan kan kommunene kartlegge karbonrike arealer og naturens økosystemer, og bruke kunnskapen i arealplanlegging?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret får vi høre erfaringene til to kommuner som jobber med dette.

Kinn kommune har gjennomført en kartlegging av arealer som må vernes eller tilbakeføres til natur for å ivareta karbonlagre. Her har kommunen kombinert tilgjengelige kartdata for karboninnhold i landskapstyper med nye undersøkelser i felt. Myr og skog har blitt undersøkt for å gi konkrete eksempler på karboninnhold i avgrensede områder, og rapporten fra arbeidet foreslår aktuelle restaureringstiltak.

Tønsberg og Drammen kommuner har gått sammen om et prosjekt for å kartlegge hvilke verdier de grønne og blå arealene i kommunen inneholder, hvordan disse verdiene spiller sammen, og formidle verdiene og samspillet gjennom en kartløsning. Kommunene ønsker å vise arealenes evne til å lagre karbon, håndtere klimaendringer, være leveområde for naturmangfold og om det har verdi for friluftsliv og folkehelse. Prosjektet skal synliggjøre grøntområders verdi i arealbruksvurderinger og gi disse arealene en sterkere posisjon i planleggingen. Kunnskapen fra prosjektet skal benyttes inn i rullering av kommuneplanens arealdel i begge kommuner, og bidra til at det blir enklere for politikere og beslutningstakere å ta gode og informerte valg.

Som vanlig setter vi av god til til spørsmål fra deltakerne.

Innledere:

  • Kinn kommune: Miljørådgiver Kaja Standal Moen
  • Tønsberg kommune: Klimarådgiver Hanna Fossen-Thaugland
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.